Det er mange fordeler med å ha ku og kalv sammen lenger. Forskning har vist at kalver som får være sammen med kyr og die ikke viser unormal sugeatferd. Foto: Anita LandDet er mange fordeler med å ha ku og kalv sammen lenger. Forskning har vist at kalver som får være sammen med kyr og die ikke viser unormal sugeatferd. Foto: Anita Land

Veien til drøvtygger

I kalveoppdrett er det svært viktig at kalven utvikler seg til å bli en stabil og god drøvtygger så raskt som mulig.

Den første tiden i kalvens liv er melk det viktigste fôret. Formagene (vom, nettmage og bladmage) er små og lite utviklet ved fødsel mens den ekte magen, løpen, er relativt stor.

Bollerenna

Ved melkefôring er funksjonen til bollerenna viktig. Bollerenna er ei renne med kraftige sidevegger som går fra utgangen av spiserøret mot åpningen av løpen. Det er viktig at all melk går gjennom denne renna direkte til løpen. Bollerennefunksjonen stimuleres av suging, lunka melk og når kalven forbereder seg på melkefôringa, og fungerer best når hodet på kalven er bøyd oppover. Store melkemengder per fôring og kald melk kan føre til at melka kommer ned i formagene med uheldig gjæring som resultat.

Hvordan utvikles drøvtyggerfunksjonen

Ved utvikling av fordøyelsessystemet vokser volumet på formagene; vom, nettmage og bladmage. Vompapillene vokser fram i vom og nettmage, og bevegelsene i vom/nettmage blir mer rytmiske og det etableres en variert og mer stabil mikroflora i formagene. 

Opptak av kraftfôr og grovfôr stimulerer vomutviklingen i kalven ved at antall og varianter av bakterier, sopp og protozoer øker. Bakterier og protozoer produserer de flyktige fettsyrene eddiksyre, propionsyre og smørsyre. Smørsyre og propionsyre er det viktigste produktet fra fermentering av kraftfôr, mens eddiksyre fortrinnsvis kommer fra fermentering av grovfôr. Disse syrene er produkter fra gjæringa i vomma og blir næringsstoffer for kalven. Syrene påvirker også utviklingen av vevet (vompapillene) i vomma som sørger for absorpsjon av de flyktige fettsyrene. Kraftfôropptaket stimulerer spesielt utviklingen av vompapillene, mens god tilgang på grovfôr stimulerer økning i vomstørrelse.

Kraftfôr og grovfôr

Tildeling av kraftfôr og grovfôr er derfor viktig for at kalven skal utvikle drøvtyggerfunksjonen. Dersom kalven kun fôres med melk, vil ikke vomma sette i gang utvikling av vompapillene siden melka går forbi vomma via bollerenna og rett til løpemagen. Kraftfôr, grovfôr og vatn havner i vomma og setter i gang utviklinga. Det er ikke store mengder kraftfôr som skal til, men det må være fri tilgang til ferskt kraftfôr. Fôring med bare grovfôr vil ha en dårligere effekt enn fôring med både grovfôr og kraftfôr. Det er derfor viktig at kalven tidlig har tilgang til begge fôrslagene av god kvalitet.

Les mer

Schei, I. 2021. God vom-omsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka. Buskap nr 7, 2021, s, 14-16

>> Utvikling av fordøyelsessystemet

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no