Unge dyr etter mødre som har fått lite selen vil være utsatt for sykdom pga. selenmangel. Foto: Anita LandUnge dyr etter mødre som har fått lite selen vil være utsatt for sykdom pga. selenmangel. Foto: Anita Land

Mjølkefôring til spekalv

I følge Økologiforskriften skal kalven fôres med naturlig melk i minimum 3 måneder. Kalven skal die i minst tre dager etter fødselen, og dersom dieperioden er kortere enn 1 måned skal kalven kunne drikke av smokk fram til den er 1 måned gammel.

Råmelk

Kalven er fra naturens side født uten et aktivt immunsystem. Det er blant annet derfor svært viktig at kalven får tilført antistoffer i form av råmelk. Antistoffene i råmelka beskytter mot infeksjonssykdommer som for eksempel smittsom diaré, luftveisinfeksjoner, leddbetennelser og navlebetennelse. De første 1–2 døgna etter fødselen kan disse stoffene passere uendra gjennom tarmen til blodet. En god regel er å la kalven få minst 2 liter råmelk innen 5 timer fra fødsel. Når kalven går med mora, må en kontrollere at kalven suger nok råmelk. Det kan være nødvendig å melke mora og gi kalvlen råmelk fra flaske for å sikre nok opptak selv om den dier.

Innholdet av antistoffer i råmelka er høyest ved første mål og halveres allerede ved andre utmelking. Det er stor variasjon i råmelkskvalitet mellom kyr. Melk fra eldre kyr har gjennomsnittlig høyere innhold av antistoffer enn yngre kyr.

Helmelk fra råmelksperioden (de første 5 dagene) kan dekke kalvens behov for melk i 3–4 uker. Dette forutsetter at melka blir tatt godt vare på og syrnet. Også helmelk kan med fordel syrnes da dette reduserer faren for fordøyelsesproblemer.

Etter dieperioden bør småkalvene fôres minst tre ganger om dagen. Størrelsen på kalven er avgjørende for hvor mye melk som kan gis per fôring. Det bør gis maks 0,5 l melk per mål per 10 kg levendevekt på kalven.

Det er viktig at kalven får tilgang på reint og friskt vann fra starten av slik at den får nok væske.

Kalven blir født som enmaga, og er avhengig av melk som næring. Etter hvert som fordøyelsessystemet utvikler seg og kalven tar opp mer næring fra kraftfôr og grovfôr kan tildelinga av melk trappes ned.

Les mer:

Grøndahl, A.M. m.fl. 2011. Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden - en litteraturstudie. Norsk Veterinærtidsskrift nr 4, 2011, s. 211-219

Henriksen, B.I. F. 2010. Vurdering av regelen om diing i tre dagar.

Grøndahl, A.M. 2011. Gi kalven mer melk. Norsk Veterinærtidsskrift nr 4, 2011, s. 220-221

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no