Gardskart NIBIOGardskart NIBIO

Kartressurser

Det er viktig å kjenne gården sin. Kart og oversiktsbilder tatt fra lufta kan bli nyttige verktøy både for en som allerede kjenner gården sin, men og i omleggingsfase eller ved overtagelse av ny jord.

Kart og hjelp kan fås hos lokale myndigheter som teknisk etat eller landbrukskontoret. Mange lokale enheter i Norsk Landbruksrådgivning hjelper også sine medlemmer. 

Databaserte kartverktjenester

I tillegg til papirkart finnes en del databaserte kartverkstjenester. Format og kombinasjon må en bestemme sjøl ut i fra eget behov. I tillegg til fly/satellittfoto og innskanna papirkart finnes vektorkart hvor blant anna informasjon som høydekurver, grøftenett og skifteinndeling legges oppå ett fly/satellittfoto. Vektorkart er bygd opp viahttp://gardskart.skogoglandskap.no/

Aktuelle kartressurser på nett

Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio (tidligere Norsk institutt for skog og landskap), sin kartverkstjeneste utgjør landbruksdelen av prosjektet Geovekst som samler Norges arealressurser i digitalt format.  Arealressurskart dekker blant anna gårdskart, jordsmonn og beitebruk. I tillegg kan en få opp markslagskart og funksjon for utregning av areal. Rett til nedlasting av ulike karttyper varierer noe. Blant anna gårdskart er tilgangsstyrt, men bønder og andre eiere av landbrukseiendom har rett på tilgang. Brukernavn og passord får en gjennom Skog og Landskaps hjemmesider. Lokale myndigheter har ansvar for kontinuerlig oppdatering av karttjenestene. Det kan også bestilles ulike papirkart for tilsending.

Gislink

Gislink samordner kart- og fagdatatjenester til bruk i lokal og regional forvaltning. Landsdekkende grunnkart er lagt inn i tilegg til funksjoner som beitestatistikk og kulturminner, samt anna informasjon en trenger til miljøplan. Gislink er bygd opp via GIS og er fritt tilgjengelig. Det kreves ingen ekstra programvare for bruk utover vanlig nettleser. Tjenesten er ett samarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Derfor ligger det mye informasjon for disse regionene inne, mens det kan variere noe for resten av landet.

Google Earth

Google Earth er nettjeneste fra Google. Satellittbilder gjør at en kan søke inn områder fra hele verden og legge inn vektorkartfunksjoner. Tydelighet på bildene og nøyaktighet av vektorfunksjoner varierer så den er ikke en fullgod erstatning for de overnevnte, men artig og illustrativ å bruke.

Andre tjenester

Skifteplan fra Agromatichar innebygd kartmodul hvor kart over egen eiendom kan lastes ned. En kan selv komponere og slå sammen kart. Skifteplan har også funksjon for arealberegning og temakart. Tilgjengelige formater er vektorkart, svart/hvitt kart og fly/satelittfoto. Samme rettigheter for nedlasting av kart gjelder ved kjøp av Autocad og GIS.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no