Tresking Fote Morten Bernstsen

Slik dyrker Kjersti og Kristian Narum økokornet

Den faglige nysgjerrigheten var drivkraften bak omlegginga til økologisk planteproduksjon for Kjersti og Kristian Narum. Etter sytten år som økoprodusenter deler de erfaringer og kunnskap med andre som vurderer økologisk korndyrking.

Videoen er produsert med støtte i UT-midler fra Fylkesmannen i Hedmark.

– Å legge om til økologisk dyrking kan være en måte å utnytte gården bedre der det er vanskelig å ekspandere med større areal, sier Kristian Narum.

Han erfarer at den økologiske korndyrkinga er både faglig utfordrende og økonomisk interessant.

– Å legge om til økologisk dyrking kan være en måte å utnytte gården bedre der det er vanskelig å ekspandere med større areal, sier Kristian Narum. 

Han erfarer at den økologiske korndyrkinga er både faglig utfordrende og økonomisk interessant. 

Kjersti og Kristian Narum har deltatt i økologiske korndyrkingskonkurranser to år på rad, og havnet på toppen av seierspallen like mange ganger. Foto: Morten Berntsen
Kjersti og Kristian Narum har deltatt i økologiske korndyrkingskonkurranser to år på rad, og havnet på toppen av seierspallen like mange ganger. Foto: Morten Berntsen

God økonomi

Etter sytten år som økologisk korn- og engfrøprodusent, erfarer Kristian Narum at det gjennomsnittlige, økologiske avlingsnivået ligger på omtrent 80 prosent av det konvensjonelle. Økonomisk er han ikke i tvil om at det er mer lønnsomt å være økologisk kornprodusent. 

– En forutsetning er at man klarer å holde avlingsnivået oppe, og hvis man klarer å få høstet avlinger av en viss størrelse er det god økonomi i å drive med økologisk korn, bekrefter Narum. 

Kjersti og Kristian Narum har deltatt i økologiske korndyrkingskonkurranser to år på rad, og havnet på toppen av seierspallen like mange ganger. Dette er ikke en prestasjon som kommer av seg selv, men som et resultat av målrettet arbeid med å finne løsninger som gjør økologisk korndyrking lønnsom. 

Dekningsbidragskalkylene som er utarbeidet i forbindelse med konkurransene, viser at det er god økonomi i økologisk korndyrking. I 2016 høstet de 703 kg bygg per dekar og i år ble det 587 kg hvete per dekar. Dette er avlinger som er målt på det beste området, og er derfor ikke et snitt av hele åkeren. Kristian kan fortelle at de høstet omkring 500 kg bygg per dekar i snitt for hele gården i 2017. 

Han oppfordre dem som har husdyrgjødsel tilgjengelig, og agronomisk gode forutsetninger, om å gripe muligheten til å dyrke økologisk korn. 

– Det viktigste rådet jeg kan gi, er at ting må gjøres til rett tid. Man må ligge litt i forkant, sier Kristian Narum. 

Tilpasser jordarbeidinga etter erfaring

I begynnelsen av øko-karrieren utførte Kristian Narum jordarbeiding etter et mer eller mindre fast opplegg med gjentatte skålharvinger høst og vår. Etter hvert har han erfart at jordarbeidinga kan behovsprøves mer. 

– Jeg har en sønn på Handelshøgskolen, en svigersønn på BI og Kjersti som regnskapsfører. Alle påpeker at den gjentatte skålharvinga er kostbar. Derfor har vi gått over til å kjøre skålharva mindre på områder hvor det ikke er ugrasutfordringer. Der kveka er et problem, må vi holde fast på den gjentagende skålharvestrategien, forklarer Kristian. 

Én strategi som Kristian uansett holder fast ved, er å kjøre skålharva så raskt som mulig etter tresking. På den måten får han svertet halmen med jord og startet nedbrytningsprosessen. 

– Jeg ser at vi har fått uttelling for å ha et bevisst forhold til å føre halmen tilbake til jorda. Vi opplever jorda som mer moldrik nå enn før vi la om, sier han. 

– Økologisk korndyrking trenger ikke være noe hokus pokus. Man må lage seg et opplegg som er enkelt, hvor forutsetningene for å lykkes er til stede, sier Kjersti og Kristian Narum samstemt. 

Kjersti og Kristian Narums fem punkter for å lykkes med økologisk korndyrking

1. Drenering
– Godt drenert jord er viktig uansett produksjonsform, men er spesielt viktig når du driver økologisk. 
2. Næring
– Man kan skaffe seg næring gjennom husdyrgjødsel fra egen besetning eller fra naboer, man kan dyrke planter som skaffer seg egen næring eller man kan kjøpe inn økologisk godkjent gjødsel utenfra gården. Å ha tilstrekkelig tilgang på næring er viktig for å kunne høste gode avlinger.
3. Vekstskifte
– I forhold til ugras, sjukdommer og jorda er det viktig å sette opp et godt vekstskifte. Jorda betaler tilbake med høyere avling dersom vekstskiftet er godt. 
4. Jordarbeiding
– God jordarbeiding er viktig for å blande inn gjødsel og planterester, bekjempe ugras og for å lage et godt såbed. 
5. Timing
– Å gjøre ting til rett tid er avgjørende i økologisk plantedyrking. En må finne så bra forhold som mulig for å få utført arbeidsoppgavene til rett tid. Å få i vegen kulturplantene fra våren, slik at de får et konkurransefortrinn på ugraset, er viktig.

Tabell 1: Dekningsbidrag for Økologisk byggmesterskap i 2016, arrangert i regi av Foregangsfylket Økologisk korn. 

ProduksjonsinntekterMengde (kg eller antall)Pris (kr)Sum (kr)
Bygg, 15 % vann, grunnpris7032,701898
Økotillegg bygg7031,40984
Prisregulering hl-vekt7030,02719
Tørketrekk70300
AK-tilskudd Østlandet1313313
Arealtilskudd økologisk korn1300300
Sum produksjonsinntekter  3514
Variable kostnader   
Bygg, Brage (thermoseed)215,35112
Blautgjødsel svin370000
Tung skålharv høst33090
Tung skålharv vår23060
Slangenedfeller vogn3,730111
Såmaskin14040
Vedlikeholdskalking13030
Frakt7000,1284
Jordleie1375375
Sum variable kostnader  982
Dekningsbidrag  2532

Tabell 2: Dekningsbidragskalkyle for Økologisk hvetemesterskap i 2017, arrangert i regi av Foregangsfylket Økologisk korn. 

ProduksjonsinntekterMengdePrisSum
Hvete (15 % vann), grunnpris5872,841667
Økotillegg hvete5871,40821,80
Prisregulering hektolitervekt58700
Tørketrekk5870,169-99
AK-tilskudd, Østlandet1320320
Arealtilskudd økologisk korn1325325
Sum  3034
Variable kostnader   
Krabat såkorn (ubeisa)196,85130
Blautgjødsel svin350000
Grønn 8K, tilleggsgjødsling402,1686,40
Tung skålharv høst13030
Tung skålharv vår23060
Vårpløying18080
Sentrifugalspreder11515
Slangenedfeller vogn3,530105
Såmaskin14040
Tromling0250
Vedlikeholdskalking13030
Frakt 5870,1270
Jordleie1375375
Sum variable kostnader  1021
Dekningsbidrag  2012

I dekningsbidragskalkylene er det brukt maskinleiepriser fra fagbladet Norsk Landbruk. Vårhvete i sesongen 2017 holdt ikke matkvalitet, og er dermed avregnet som fôrkorn. 

Artikkelen er hentet fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no