Nyttesopper spiser skadedyr

I det danske prosjektet VegQure fant man at forekomsten av naturlige sopper var høyere i økologiske dyrkingssystemer sammenliknet med konvensjonelle. Disse soppene er med på å regulere omfanget av skadedyr i grønnsaker. Prosjektet registrerte også at det var færre overvintrende kålfluepupper i de økologiske systemene.

Forekomster av og samspillet mellom nyttesopper og jordlevende skadedyr (kålfluelarver m.m.) i grønnsaksproduksjon har blitt saumfart i det danske prosjekt VegQure. Tre ulike økologiske og ett konvensjonelt vekstskifter har vært med.

Ett av de økologiske systemene hadde rader med grønnsaker (salat, kål eller gulrot) og gras/grønngjødsel samtidig. I dette systemet var det mest av den insektpatogene (som «spiser» insekter) soppen Beauveria bassiana. Forskerne mener at en av grunnene til dette er at de flerårige «grønne stripene» i systemet er fordel for denne nyttesoppen både når det gjelder overlevelse og spredning. Det var også færre overvintrende kålfluepupper i de økologiske systemene sammenliknet med det konvensjonelle. Disse resultatene er fra første feltsesong, så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg og varierer over flere år.

Også Bioforsk (nå NIBIO) har arbeidet med forholdet mellom nytteorganismer og skadedyr i grønnsaker. Forskningsleder Richard Meadow har påvist at kålfluer kan spre dødelige doser av Beauveria bassiana til sine artsfeller. I sitt doktorgradsarbeid påviste Ingeborg Klingen at forekomsten av både Beauveria bassiana og andre insektpatogene sopparter er mye høyere i økologiske åkre enn i konvensjonelle. Hun har også funnet at stoffer som produseres av kålvekster kan ha både hemmende og fremmende virkning på nyttesoppene.
Bioforsk og NIBIO har arbeidet videre med nyttesopper og med selvspredning av nyttesopp .

Les mer

Brandsæter, L. O., S.M. Birkenes, B. Henriksen, R. Meadow, T. Ruissen, R. Holmøy, K. Mangerud & H. Sjursen 2006. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak. GAN Forlag

Meadow, R., L.O. Brandsæter, S.M. Birkenes & A. Hermansen 2008. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 2 – Grønnsaker og potet. Bioforsk Rapport nr. 10, 2008

Brandsæter, L. O., K. Mangerud, G. Brodal, A. Andersen & S.M. Birkenes 2009. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk - Bind 3 - Korn, oljevekster og kjernebelgveksterBioforsk Rapport nr. 4, 2009

Røen, D., L.O. Brandsæter, S.M. Birkenes, G. Jaastad, A. Nes, N. Trandem & A. Stensvand 2008. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 – Frukt og bær. Bioforsk Rapport nr. 7, 2008

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no