Plog med ettermontert økoskjer. Foto: E TyldumPlog med ettermontert økoskjer. Foto: E Tyldum

Plogens ulike deler og funksjoner

Jordarbeidinga skal lage såbed, molde ned planterester, samt regulere ugraset. Redskapene må stilles inn riktig i forhold til oppgavene. Våronna skal legge grunnlag for prosesser som bygger opp god jordstruktur utover i vekstsesongen.

Plogen vender jorda slik at grastorv og halm blir lagt på et visst dyp og danner utgangspunktet for det senere ferdige såbedet. Derfor skal veltene være like store. Vanlig pløyedyp er 20 til 25 cm. Grunnere pløying kan være aktuelt for noen, men vil i økologisk drift nesten alltid gi mer problemer med rotugras. Det er en symmetrisk og riktig innstilling av rulleskjær, forplog/skumskjær og hovedplog med veltefjøl som skal gi jevn og fin pløgsle.

Skjære - ikke rive

Rulleskjæret skal skjære av de horisontalt liggende (ugras) røttene og den skal sprette opp torva slik at plogen går stødig. Skjæret må gå så dypt at det kutter kvekerøttene, normalt ned på 10 cm. Går det for grunt, vil røttene rives ut og stikke ut i fra veltene. Da vil vekstpunktene til kveka være ute i lyset, og kan starte veksten med en gang. Rulleskjæret skal stilles ca 1,5 cm til sides for plogspissen, likt på alle plogkroppene. Når en kjøper skjær til en 14 tommers plog får en et skjær som er ca 5 cm smalere. Dette er fordi det skal være ei «hengsle» som velta brytes rundt. Røttene som vokser ned gjennom denne «hengsla» rives av når velta snues helt. Er skjæret smalere slik at «hengsla» blir for brei, vil ikke plogen makte å rive av røttene på kraftig ugras. Er «hengsla» for smal, skyves velta sideveis og stilles på kant. Har en stillbar plog må en velge skjær til den veltebredda en normalt kjører med.

Forplog bør brukes på eng

Plogen skal begrave alle grønne plantedeler, både hovedkultur og ugras. Forplogen (eller skumskjær på eldre ploger) skal alltid brukes på eng, mens mange velger skumfjøl i kornstubb og lett jord. Forplogen/skumskjæret skal skjære av en passe «trekant» av torva inn mot rulleskjæret, for at velta skal ligge tett når veltefjøla vender jorda. Det er viktig at alle forplogene/skumskjærene stilles like dypt. Det skal ikke stikke opp røtter eller gras mellom veltene og heller ikke være gliper slik at lys kommer ned i jorda og kveka starter å vokse.

Riktig innstilling av plogen

Kontroller at det ikke er skjevheter i plogen. Spesielt viktig er det at det er samme avstand mellom toppen av brøstene og endene på veltefjøla. Avstanden mellom innsiden av traktordekkene har også betydning. Har du en eldre plog med rund dragaksel, skal avstanden mellom innsiden av bakdekkene være 3 ganger veltebredda pluss 2 til 11 cm. For en 14 tommers (35 cm) plog skal det være 35 x 3 + 2 til 11 cm = 107 til 116 cm. Foran skal det alltid være 2 til 11 cm mer. Har en dekk som er over 50 cm bør det være 15 til 20 cm mer foran enn bak. 

 

BOKS A Innstilling av plog, før start (kursiv skrift i tillegg på vendeplog)

1. Tilpass plog og traktor
2. Kontroller at plogen ikke er skjev
3. Sjekk avstanden mellom innsiden av traktordekka
4. Sjekk lufttrykk, likt trykk i høgre og venstre hjul
5.
Sjekk vha en snor med lodd i enden at plogen vender likt høgre og venstre
6. Still inn alle rulleknivene like langt fra spissen, 1-2 cm fra, ca halvt pløyedyp
7. Still alle forplogene like høgt over brøstet, ca 5 cm mindre enn pløyedypet
8. Grunnstill dybdehjulet, like lange anslag

 Hovedinnstillingene på plogen gjøres før du kjører ut på jordet (Boks A), slik at det bare er småjusteringer igjen når du starter å pløye (Boks B).

BOKS B Innstilling av plogen på jordet (kursiv skrift i tillegg på vendeplog)

1. Still riktig pløyedyp (og likt dyp på vendeplog)
2.
Still riktig bredde på første velta
3. Still avvatringsstaget (anslag for vending på vendeplog) slik at åsene står vinkelrett på bakken
4. Still toppstagets lengde slik at veltene blir like store
5. Gjenta 1-4
6. Juster om nødvendig avvatringa

 Les mer

Mangerud, K. 2009. Veien til bedre pløying. Oppdragsrapport nr. 4-2009. Høgskolen i Hedmark

Sæter, L. J. & I. Kvande 2020. Er elektrisk traktor fremtiden? NORSØK Faginfo nr. 3, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no