Grisene må ha nok varme og tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er viktig for å holde grisene friske. Foto: Anita LandGrisene må ha nok varme og tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er viktig for å holde grisene friske. Foto: Anita Land

Proteiner fra enga - også til enmaga dyr

Produksjon av proteinfôr til enmagete dyr på engarealer er mulig. I prosjektet OrganoFinery presses engbiomasse til pressjuice som inneholder rundt 40 % proteiner.

Rapport Green Biomass

Lovende resultater i Danmark

I det danske prosjektet OrganoFinery er det utviklet en teknikk som omdanner biomasse av grovfôr til pressjuice og fibermasse. Fra denne juicen kan det felles ut proteiner, som separeres til en proteinpasta med ca. 30 % tørrstoff og 35-45 % proteiner. Aminosyrsammensetningen er lik den i soya, bortsett fra litt høyere innhold av metionin og cystein. Dette kan derfor være egnet som fôr til fjørfe og gris.

Fibermassen kan brukes som fôr til drøvtyggere. Denne fraksjonen innholder 50-70 % av tørrstoffet og 40-60 % av proteininnholdet i høstet masse, og kan ensileres. Proteininnholdet avhenger av botanisk sammensetning. Innholdet øker med belgvekster, f.eks. kløver, i blanding med gras. Fibermassen gav økt fôropptak og større ytelse hos mjølkekyr sammenlignet med gras/kløver-blanding som var ensilert på vanlig måte.

Viktig proteinkilde?

Vanligvis regnes engvekster som fôr bare til drøvtyggere. Resultatene i det danske prosjektet tyder på at engvekster også kan bli en viktig proteinkilde til enmagete dyr. Fordelen med dette fôret framfor vanlig proteinkraftfôr er at produksjonen er mer bærekraftig, med engdyrking med lite erosjon og en gunstig jordkarbonbalanse. Dessuten kan det produseres i regionen. Dette kan kanskje bli et alternativ til konvensjonelt proteinkraftfôr til økologiske griser og fjørfe?

Prosjektet OrganoFinery

Det danske prosjektet OrganoFinery - Bioraffinering av grønne avgrøder til proteinfôr, gjødsel og energi ble avsluttet ved utgangen av 2017. Målet med prosjektet var å bidra til løsninger på sentrale, økologiske utfordringer: Økologisk proteinfôr til enmagete dyr, bedre og mer robuste vekstskrifter i områder med lite husdyr og bedre utnyttelse av næringsstoffene, bedre lønnsomhet og en tydeligere klimaprofil. 

Les mer 

Bech, G. 2016. Protein fra græs kan erstatte soja til fjærkræ og svin. OrganicToday

Fog, E., N. Ytting & M. Lübeck 2017. Biorefining of proteins from grass clover as an innovative solution to a truly sustainable organic production. Scientific Conference “Innovative Research for Organic Agriculture 3.0”, 19th Organic World Congress, New Delhi, India, November 9-11

Frimann, J. 2023. Ley crop silage in diets to fattening pigs: How does it affect pig performance, nitrogen utilization, health and behaviour? Dr. Thesis, SLU, Acta Universitatis Agriculturar Sueciae, nr: 2023:30

Gylling, M, M. Lübeck & E. Fog 2017. Green biomass - protein production through bio-refining. DCA Report no. 093, Århus Universitet

Jørgensen, U. (red.) 2021. Green biorefining of grassland biomass. DCA Report no. 193, Århus Universitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no