Foto: Alena GibalovaFoto: Alena Gibalova

Shungiku - spiselig krysantemum

Shungiku stammer fra Middelhavsområdet, men har spredt seg til Europa, Afrika og Asia. Der har den forvillet seg og tilpasset seg lokale forhold. I Vesten er den fortsatt kjent som prydplante. Shungiku er en takknemlig, relativt hardfør plante med karakteristisk smak som fortjener større plass i sortimentet av bladgrønnsaker.

Shungiku eller spiselig krysantemum (Chrysantemum coronarium) kan dyrkes som babyleaves (tett såing med høsting av unge blader), planter til flere gangers høsting (cut and come again) og som hele enkeltplanter.

Shungiku blir omtrent 30 cm høy mens den utvikler blader. Senere, når planten utvikler blomster, blir den opptil 60 cm. Hvis planten klippes, vil den buske seg. Klippes den ikke, blir den omtrent 20 cm bred. Blomsten er en kurvblomst, 3-6 cm i diameter. Kronbladenes farge er en variasjon av gul, hvitt og oransje.

Vekstskifte

Generelt dyrkes det ikke mange landbruksvekster av kurvplantefamilien og derfor vil den antakelig kunne plasseres valgfritt i vekstskiftet.

Jordforhold og klima

Shungiku trives best i klima med temperaturer under 25 grader. Ved høyere temperatur kan den bli bitter i smak og gå i stokk. Er plantene dekket, kan de tåle noen kuldegrader. Planten gror utmerket under forhold med små lysmengder, som høst og vinter. Shungiku blomstrer frem til frosten setter inn. Kulturen stiller ikke spesielle krav til jordtypen, men gror best i en fruktbar jord med god vannkapasitet, men veldig fuktige forhold er ikke ideelle.

Typer og sorter

Frøkataloger i Vest-Europa opererer ikke med forskjellige soretr av shungiku, men shungiku kan man finne beskrevet under andre navn, som for eksempel Japanese greens eller chop suey greens.

Det finnes 3 forskjellige typer av shungiku:

  • Småbladet. Ligner mest på den ville typen, meget innskårne blader, sterk smak, liten avling.
  • Storbladet. Tykkere, større og lite innskårne blader, nesten runde. Mild smak, myke blader, stort utbytte.
  • Mellomtyper. Disse sortene er mest brukt, kombinasjon av stor- og småbladet type. Stort utbytte.

Jordarbeiding

Dyrkes shungiku til høsting når planten er 30-40 cm høy, er det ikke nødvendig med helt flat jordoverflate. Dyrkes shungiku til babyleaves, er det viktig at det lages et jevnt  og flatt såbed. Da kan man foreta en dyp jordløsning og pløying før etablering av bedene. Bedene lages med spesielle bedformere som kan legge steinene ned under jordoverflata. Ved maskinhøsting er det viktig at jordoverflata i bedene er fullstendig jevn.

Vanningsbehov

Det er nødvendig å vanne for å oppnå god kvalitet av salgsproduktet. Ved produksjon av babyleaves er fordampingen stor på grunn av tettstående planter. Man kan gi 20 - 30 mm vann om uken i flere små vanninger. Den mest kritiske perioden for vannmangel er 1 - 2 uker før høsting, når plantene skal være saftspente for oppnå en god kvalitet.  

Gjødsling

Ved dyrking av babyleaves er det viktig med kontinuerlig nitrogenforsyning gjennom hele vekstperioden. Nitrogenbehovet er på 7-15 kg N per daa avhengig av jordtype og plantetetthet. Nitrogenet skal være lett tilgjengelig for plantene innen den korte vekstperioden hvor røttene når ca.30 cm jorddybde. Ved gjenhøst går røttene litt dypere ned i jorda.

Gylle og annen organisk gjødsel med en stor andel lett tilgjengelige næringsstoffer vil være mest egnet. Korn som forgrøde kan anbefales, hvis næringsforsyningen kan sikres ved tilførsel av husdyrgjødsel. Kløvereng som forgrøde egner seg bedre til mer næringskrevende vekster med en lengre vekstperiode. Gjødslingsbehovet kan eventuelt suppleres med økologisk pilletert hønsegjødsel.

Ugras

Ved produksjon av babyleaves opparbeides bedet 10-14 dager før såing. Etter at ugraset har spirt, men før såing, bør det flammes.

Sykdommer og skadedyr

Dyrkes shungiku til babyleaves rekker ikke sykdommer å utvikle seg før høsting. Shungiku er mindre mottakelig for jordlopper enn andre asiatiske bladgrønnsaker. Det kan forekomme angrep av trips som suger på bladene.

Høsting, lagring og klargjøring

Babyleaves: Som babyleaves er plantene høsteklare etter 5 - 6 uker, når bladene er cirka 10 cm høye. Etter høsting vil planten  regenerere raskt og hver plante  kan høstes flere ganger. Høstingen kan utføres manuelt med en saks eller kniv, med en spesialbygget ljå med kurv til oppsamling eller maskinelt med høstmaskin brukt i andre produksjoner av babyleaves.

Enkeltplanter: Som enkeltplanter høstes de etter 8-10 uker, når plantene er 13 - 25 cm høye.

Holdbarheten for høstede blader er veldig kort. Det er derfor viktig at klipte blader holdes kjølig for å unngå kvalitetsforringelse. Oppbevaring i kjølerom skjer ved 1 - 5 grader og en relativ luftfuktighet på 95 - 100 %.

Produktet pakkes i plastposer, hvor de kan holde seg 2-5 dager. Før man starter opp en større produksjon bør man ha en avsetningsavtale på plass. Som nisjeproduksjon kan avlingen gå til spesielle foretninger eller restauranter. Produksjonen kan være aktuell hos dyrkere med produksjon av andre typer babyleaves, hvor  samme driftsmetoder og maskinelt utstyr kan brukes.

Shungiku Blomst

Bruk

I Japan er shungiku en av de mest populære bladgrønnsakene og brukes mye i det tradisjonelle japanske kjøkken. Planten anvendes enten som krydderplante eller som grønnsak.

Bladene har en typisk krysantemumsmak som blir sterkere jo eldre plantene blir. Ved blomstring blir smaken ofte bitrere. Alle plantedelene kan spises, men det er primært bladene som brukes. Det midterste av blomsten er bittert. Kronbladene på blomsten kan spises og frøene kan brukes til spirer.

Salater: Unge blader egner seg best som rå i salater, de kan gjerne blandes med andre bladgrønnsaker. I Japan forvelles bladene i et par sekunder før de brukes i salat. Forvellingen gir dem en mørk grønn farge.

Supper: Bunter med shungiku kan kjøpes året rundt i Japan siden den produseres like mye på friland som i veksthus. I Kina derimot er det en grønnsak med lav status. Der brukes den ofte i supper. Lang koketid gir mer bitter smak.

Stekt eller i stuing: Spiselig krysantemum kan også brukes stekt og i stuinger.

Les mer:

Serikstad, G.L. & K. Bysveen 2014. Plantevern i økologiskdyrking av frilandsgrønnsakerBioforsk TEMA nr. 13, 2014

Skar, S.L.G., A.L. Hykkerud & H. Helgesen 2019. Kuldetolerante grønnsaker. Bidrar til landbruksproduksjon over hele landet og gir økt verdiskaping. NIBIO Rapport nr 61, 2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no