VERDENSBASIS: I 2021 ble det dyrket økologisk mat på 746 millioner dekar i 191 land.VERDENSBASIS: I 2021 ble det dyrket økologisk mat på 746 millioner dekar i 191 land.

Ny global statistikk om økologisk landbruk

Globalt øker det økologiske arealet – nå drives nesten 100 mill. hektar økologisk. I EU drives 10 % av jordbruksarealet økologisk. Dette framkommer i den årlige oversikten for utviklingen av økologisk landbruk og marked, som nå er utgitt for 25. gang.

Forskningsinstituttet for økologisk landbruk, FiBL, og paraplyorganisasjonen IFOAM samler inn statistikk fra hele verden om utviklinga for økologisk landbruk og marked. Mange spennende tall for utviklinga så langt og trendene framover blir presentert årlig.

Årets utgave omfatter statistikk for 2022, som viser en fortsatt økning for økologisk produksjon og forbruk. Det drives økologisk landbruk på mer enn 960 millioner dekar, i 188 land, av mer enn 4,5 millioner bønder. Landene med størst økologisk areal er Australia, India og Argentina. India er også det landet med flest økologiske bønder. På globalt nivå øker arealet, men i Russland ble arealet redusert med 5 mill. dekar. I EU blir mer enn 10 % av landbruksarealet, dvs. nesten 17 mill. hektar, dyrket økologisk. Flere av landene i EU har en stor andel økologisk areal, bla. Østerrike, med mer enn 25 %.

Mange interessante tall for omsetning og salg av økologiske varer er også gjengitt i årboka. I 2022 tilsvarte verdien av solgt økologisk mat og drikke globalt nærmere 135 milliarder Euro.

Willer, H. m.fl. (reds.) 2024. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2024. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick & IFOAM – Organics International, Bonn

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no