VERDENSBASIS: I 2021 ble det dyrket økologisk mat på 746 millioner dekar i 191 land.VERDENSBASIS: I 2021 ble det dyrket økologisk mat på 746 millioner dekar i 191 land.

Ny global statistikk om økologisk landbruk

Globalt øker det økologiske arealet – det samme gjør verdien av de økologiske varene som omsettes. I EU drives nå nesten 10 % av jordbruksarealet økologisk. Dette framkommer i den årlige oversikten for utviklingen av økologisk landbruk og marked, som nå er utgitt for 24. gang.

Forskningsinstituttet for økologisk landbruk, FiBL, og paraplyorganisasjonen IFOAM samler inn statistikk fra hele verden om utviklinga for økologisk landbruk og marked. Mange spennende tall for utviklinga så langt og trendene framover blir presentert årlig.

Årets utgave omfatter statistikk for 2021, som viser en fortsatt økning for økologisk produksjon og forbruk. Det drives økologisk landbruk på mer enn 764 millioner dekar, i 191 land, av mer enn 3,7 millioner bønder. Landene med størst økologisk areal er Australia, Argentina og Frankrike. I 20 land er andelen av totalt jordbruksareal som blir drevet økologisk minst 10 %. I Europa har Liechtenstein og Østerrike størst andel økologisk, med hhv. 40 og 26,5 %.

 

Trykk og les hele rapporten
Trykk og les hele rapporten

Globalt økte det økologiske arealet med 13 millioner dekar, dvs. 1,7 %. I både Spania og Frankrike økte arealet med mellom åtte og ni prosent i 2021. Globalt består nærmere 2/3 av det økologiske arealet av eng og beite.

Mange interessante tall for omsetning og salg av økologiske varer er også gjengitt i årboka. I 2021 var det sveitsere som brukte mest penger på økologisk mat, regnet per person. Det største markedet, i total sum, var det Storbritannia som stod for. Danmark hadde den største andelen økologisk av det totale matmarkedet, dvs. 13 %, tett fulgt av Østerrike og Luxemburg med 11 %.

Willer, H. m.fl. (reds.) 2023. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick & IFOAM – Organics International, Bonn

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no