Frø av lokale sorter av kulturvekster i India representerer et omfattende biologisk mangfold. Øko-kongressen var et viktig bidrag til å synliggjøre den store innsatsen som legges ned i India for å ta vare på dette mangfoldet, gjennom aktiv bruk. Foto: Anne- Kristin LøesFrø av lokale sorter av kulturvekster i India representerer et omfattende biologisk mangfold. Øko-kongressen var et viktig bidrag til å synliggjøre den store innsatsen som legges ned i India for å ta vare på dette mangfoldet, gjennom aktiv bruk. Foto: Anne- Kristin Løes

Økologisk verdenskongress i India

Paraplyorganisasjonen for økologisk landbruk, IFOAM Organics International, arrangerer verdenskongress hvert tredje år. I tett smog utenfor Delhi i India fikk europeiske delegater på kongressen i november 2017 god anledning til å reflektere over verdens urettferdighet, mens tre interessante dager var fylt av foredrag og indisk kultur.

Fire skandinaver på lærerikt besøk i Ramgarh i Himalaya, hos biodynamiske fruktbønder i et kooperativ ledet av rådgivningsorganisasjonen SARG (SUPA Agricultural Research Group). Foto: Anne-Kristin Løes
Fire skandinaver på lærerikt besøk i Ramgarh i Himalaya, hos biodynamiske fruktbønder i et kooperativ ledet av rådgivningsorganisasjonen SARG (SUPA Agricultural Research Group). Foto: Anne-Kristin Løes

Globalt er det IFOAM Organics International som har ansvar for rammeverket for økologisk landbruk. Prinsipper, definisjon og internasjonale retningslinjer vedlikeholdes og videreutvikles av paraplyorganisasjonen, som har medlemmer i mer enn 100 land. Organisasjonen arrangerte sin 19.verdenskongress høsten 2017, med mer enn to tusen deltagere.

Økologisk landbruk viktig i India

Økologisk landbruk er høyt på dagsordenen India. Landets landbruksminister, Shri Radha Mohan Singh, åpnet kongressen. Med overskriften «An organic world through an organic India» var grunntonen satt for dagene 9.-11. november 2017: Verden har mye å lære av India, og en verdenskongress i Dehli var et viktig løft framover for Indias mange tusen økobønder. Shri Radha Mohan anerkjente betydningen av den grønne revolusjonen for økt produktivitet, men påpekte også at feil bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler har ødelagt tusenvis av dekar med jordbruksareal. Det er krise i indisk landbruk, og økt omlegging til økologisk landbruk er en av strategiene som brukes for å løse problemene. En av delstatene i nord, Sikkim, har lagt om alt jordbruksareal til økologisk drift.

Kampen for rett til å bruke eget såfrø, og ta vare på lokale sorter, er viktig for indiske småbrukere og økobønder. Mange lokale organisasjoner var til stede på kongressen og viste fram et imponerende mangfold av frø av ris, bønner og bomull.

Tettpakket program

Kongressen var fylt av plenumsforedrag første del av dagen, etterfulgt av parallelle sesjoner der det var diskusjonsgrupper, plakatutstillinger, eller foredrag fra vitenskapelige undersøkelser. Organisasjonen ISOFAR (International Society for Organic Agriculture Research) hadde hovedansvaret for den vitenskapelige delen, og to tykke bind med fyldige og kvalitetssikrede artikler er å finne på Organic E-prints. Det var mye å se i utstillingsområdet både i og utenfor kongressenteret. Deltakelsen fra Norge og andre nordiske land var begrenset på kongressen i India, men blir nok vesentlig sterkere ved neste verdenskongress, som finner sted i Frankrike i 2020.  Det var i dette landet IFOAM ble startet, i 1972. Fra norsk side deltok Ole Petter Bernhus (Debio) og Anne-Kristin Løes (NORSØK).

Store kontraster

Mens kongressen foregikk, i området Greater Noida i utkanten av Dehli, var det en av de verste periodene med luftforurensning som er registrert i India til nå. Det var som å være i tykk tåke, sikten var minimal, og det sved i halsen. Skolene ble stengt, og myndighetene forsøkte å begrense biltrafikken. Luftforurensningen la en trist demper på en ellers fargerik og frodig kongress. Det var frustrerende å bare kunne reise hjem, til adskillig mer behagelige omgivelser, med et fly som bidro til å gjøre situasjonen enda verre. Imens fortsetter livet og hverdagen for mange millioner av mennesker som overlever så godt de kan i veikanten, omgitt av søppel, magre kyr og halte hunder. Hva gjør vi med det?

Vi så mange mil med veikanter på en tur til biodynamiske bønder ved foten av Himalaya. I Ramgarh i Nainatal-området i delstaten Uttarakhand, hvor organisasjonen SARG organiserer og driver opplæring av fruktbønder, var det vakkert kulturlandskap og stor gjestfrihet, noe som gav sterke inntrykk. Å komme dit og se stjernehimmelen igjen, var stort. Men en blir liten i fjellene opp mot Himalaya, og det er lett å føle seg maktesløs. Forhåpentligvis er det vi driver med, å fremme utviklingen av økologisk landbruk, et lite bidrag til at verden blir et bedre sted for alle. Inderne vi møtte var stolte av landet sitt. Det er en viktig inspirasjonskilde.

Les mer

Rahmann, G. m.fl. (red.) 2017. Innovative Research for Organic 3.0 - Proceedings of the Scientific Track. Bind 1. Thünen report, no. 54, s. 1-511. Proceedings of Organic World Congress 2017, Delhi, India, 9-11 November 2107.

Rahmann, G. m.fl. (red.) 2017. Innovative Research for Organic 3.0 - Proceedings of the Scientific Track. Bind 2. Thünen report, no. 54, s. 512-808. Proceedings of Organic World Congress 2017, Delhi, India, 9-11 November 2107.

Les: Organic Marked info

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no