MANGFOLDIG ØKOLOGISK LANDBRUK: En økologisk jordbruker fra Himachal Pradesh i India høster blomkål. Foto: CIAT, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia CommonsMANGFOLDIG ØKOLOGISK LANDBRUK: En økologisk jordbruker fra Himachal Pradesh i India høster blomkål. Foto: CIAT, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

IFOAM – økologisk landbruk over hele verden

IFOAM Organics International organiserer virksomheter innen økologisk produksjon over hele verden. Prinsipper, definisjon og retningslinjer for driftsformen bidrar til å utvikle økologisk landbruk globalt. På YouTube presenterer organisasjonen mangfoldet i økologisk landbruk.

Historikk

I 1972 ble den internasjonale paraplyorganisasjonen IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) stiftet. Formålet var å samle alle som arbeider for økologisk landbruk og styrke arbeidet i alle verdensdeler. Et viktig arbeidsområde har vært å utarbeide internasjonale prinsipper, definisjon og retningslinjer for slik drift, og hjelpe fram kontrollsystem som muliggjør internasjonal handel med økologiske produkter.

I dag har IFOAM Organics International mer enn 800 medlemmer i over 100 land. Dette er produsentorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, kontrollinstanser, bedrifter og andre som støtter arbeidet. I Norge er Debio, Økologisk Norge og NORSØK medlemmer.

 

En organisasjon i vekst

På organisasjonens hjemmeside finnes mye informasjon om hva de arbeider med, hvorfor økologisk landbruk og muligheter for nedlasting av rapporter og «Position paper». IFOAM Organics har en egen YouTube-kanal, "I Grow Your Food”, hvor blant annet en rekke produsenter fra hele verden forteller om hvordan og hvorfor de driver økologisk landbruk.

IFOAM Organics International har et internasjonalt styre, med medlemmer fra hele verden. Paul Holmbeck fra Danmark ble valgt inn i styret høsten 2021. Arbeidet i ulike verdensdeler organiseres gjennom regionale paraplyorganisasjoner, som IFOAM Organics Europe, med kontor i Brussel. Europa-avdelingen er medlemsbasert og ledes av et styre, et råd og en generalforsamling. Medlemmene kommer fra 34 land i Europa, både i og utafor EU. IFOAM Organics Europe er en viktig stemme når EU-forordningene om økologisk landbruk skal utarbeides.

Hvert tredje år arrangerer IFOAM en verdenskongress, med studieturer i forkant, ulike seminarer for forskere, rådgivere, produsenter og handel. Til slutt arrangeres det generalforsamling, der vedtakene som fattes er styrende for organisasjonen de neste årene. Disse samlingene, med hundrevis av deltagere, er utrolig inspirerende og lærerike. Neste verdenskongress skal avholdes 2024 i Tunisia.  

Les mer

De fire prinsippene for økologisk landbruk: Helse, økologi, rettferdighet og varsomhet 

Definisjon av økologisk landbruk

Foredragene fra verdenskongressen (Organic World Congress) i 2021

- OWC 2021

- Science Forum OWC

Willer, H. m.fl. (red.) 2022. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2022. FiBL & IFOAM - Organics International, Bonn

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no