Nettside for
økologisk landbruk
Tomatdyrking i Kjær Gartneri. Foto: DebioTomatdyrking i Kjær Gartneri. Foto: Debio

Dyrking i veksthus

Etterspørselen etter økologiske veksthusprodukter øker. Foregangsfylke økologiske grønnsaker og Norsk Landbruksrådgivning har gitt ut dyrkingsveiledninger for veksthusproduksjon av tomat, agurk og krydderurter.

Økologisk tomatproduksjon i Norge foregår enten på bakken eller i jordsekker, uten tilleggslys. Mange sider av produksjonen er ganske lik konvensjonell produksjon.

Økologisk agurk har blitt dyrket i Norge siden 2007. Dyrkingsveiledningen for økologisk agurk beskriver nedfiringsmetoden, som er det mest aktuelle ved storskala dyrking. 

Dyrkingsveiledningen for økologisk krydder beskriver helårsproduksjon i potter. Det er en ung produksjon i Norge og i 2016 var det under 20 dekar med slik produksjon her i landet.

Les mer

Hansson, T. m.fl. 2018. Ekonomi i växtodling. Kalkyler för tomat, gurka och örtkrydder. Jordbruksinformation 10 - 2018. Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no