Tomatdyrking i Kjær Gartneri. Foto: DebioTomatdyrking i Kjær Gartneri. Foto: Debio

Dyrking i veksthus

Etterspørselen etter økologiske veksthusprodukter øker. Foregangsfylke økologiske grønnsaker og Norsk Landbruksrådgivning har gitt ut dyrkingsveiledninger for veksthusproduksjon av tomat, agurk og krydderurter.

Økologisk tomatproduksjon i Norge foregår enten på bakken eller i jordsekker, uten tilleggslys. Mange sider av produksjonen er ganske lik konvensjonell produksjon.

Økologisk agurk har blitt dyrket i Norge siden 2007. Dyrkingsveiledningen for økologisk agurk beskriver nedfiringsmetoden, som er det mest aktuelle ved storskala dyrking. 

Dyrkingsveiledningen for økologisk krydder beskriver helårsproduksjon i potter. Det er en ung produksjon i Norge og i 2016 var det under 20 dekar med slik produksjon her i landet.

Les mer

Hansson, T. m.fl. 2018. Ekonomi i växtodling. Kalkyler för tomat, gurka och örtkrydder. Jordbruksinformation 10 - 2018. Jordbruksverket

Hauenstein, S. m.fl. 2021. Transfer mulch in organic greenhouses. Greenresilient Factsheet. FiBL, Sveits

Pedersen, S.F. 2020. Vinterdyrking i drivhus. NORSØK Faginfo nr. 4, 2020

Tittarelli, F. 2020. Organic Greenhouse Production: Towards an Agroecological Approach in the Ramework of the New European Regulation - A Review. Agronomy 2020, 10(1), 72

Winter, C. & A. Benediktsson 2020. Starta eko - Växthus. Jordbruksinformation nr. 6, 2020. Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no