Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Økotomater i god jord

Ny EU-forordning har strammet inn reglene for tillatt dyrkingsmedium i økologiske veksthus. Det er ikke noe problem for Martin Danielsen ved Kjær Gartneri i Våle i Vestfold. Han har i alt 4 daa tomat og agurk under tak, dyrket i jord.

Martin Danielsen har vokst opp med grønnsaksdyrking. Nå forsyner han nordmenn med smakfulle økologiske tomater og agurker. Foto: Anita Land
Martin Danielsen har vokst opp med grønnsaksdyrking. Nå forsyner han nordmenn med smakfulle økologiske tomater og agurker. Foto: Anita Land

-Jeg hadde ikke fått det til uten friske planter med godt rotsystem, sier Danielsen og viser oss rundt i det store veksthuset fylt av friske, fine cherrytomater.

Tomatplantene Danielsen bruker har sterke grunnstamme og kommer ferdig podete fra Finland. Det gjør at plantene har er svært godt rotsystem.

Ved Kjær Gartneri har de til sammen 4 000 kvadratmeter drivhus med økologiske tomater og agurker. Foto: Anita Land
Ved Kjær Gartneri har de til sammen 4 000 kvadratmeter drivhus med økologiske tomater og agurker. Foto: Anita Land

Talle

Jorda tomatene vokser i er gjødslet med talle. Tallen får han gjennom et samarbeid med en gardbruker som driver med storfe. Den er kompostert et år før den legges inn i drivhuset om høsten etter at vekstsesongen er over. I november freser han ned tallen i jorda. Tidligere hadde Martin Danielsen egne økologiske ammekyr for å få husdyrgjødsel til drivhuset. De hadde han i over 10 år. Han har drevet med cherrytomater siden 1990.

Han har også førsøkt og så fangvekster i veksthuset i november til februar, men mener det ikke ga noe godt resultat.

-Det blir for lite lys for plantene i denne perioden, sier Danielsen.

Tomatene får også flytende gjødsel gjennom vekstsesongen.

Cherrytomatene og plommetomatene fra Kjær Gartneri modnes på plantene og er svært søte og gode. Foto: Anita Land
Cherrytomatene og plommetomatene fra Kjær Gartneri modnes på plantene og er svært søte og gode. Foto: Anita Land

Modnes på plantene

Cherrytomatene fra Kjær Gartneri er svært søte og gode. - Det skyldes blant annet at vi lar tomatene modnes på plantene. Selv om dette gir litt mindre avlinger mener Danielsen at det er verd det. Tomatene distribueres gjennom Bama og finnes i butikker over store deler av landet.

Vekstsesongen for tomatene er fra februar til oktober. I 2005 utvidet Kjær Gartneri veksthusarealet med 3 000 m2. En stor investering, men inne i de nye veksthusene har en god kontroll på klimaet.

Det mener Martin Danielsen en må ha om en skal levere god kvalitet. Gjennom hele vekstsesongen blir plantene gjødsla og vanna gjennom dryppvanningsystemet. I høysesongen gjødsles plantene hver dag.

Godt rotsystem på tomatplantene får en til gjennom å pode dem på viltvoksende tomat- og agurksorter med robuste røtter. Foto: Anita Land
Godt rotsystem på tomatplantene får en til gjennom å pode dem på viltvoksende tomat- og agurksorter med robuste røtter. Foto: Anita Land

Friske planter

Flere små hjelpere bidrar i produksjonen. Pollineringa besørges av innkjøpte humler. Til skadedyrbekjemping settes det ut både rovteger og rovmidd. Spinnmidd, lus og kvitfly har hittil ikke vært noe problem. Å ha god kontroll på klimaet og hygienen i veksthuset er avgjørende for å holde plantene friske.

Produksjon i utvikling

Oppvarmingen av veksthusene skjer med propangass. Forbrenningen av gassen produserer CO2, som tilføres veksthuset, hvor plantene nyttiggjør seg av den økte CO2-konsentrasjonen i lufta.

I tillegg til produksjonen av cherry- og plommetomater prøver Kjær Gartneri ut andre typer tomater. Han er også hele tida på jakt etter nye løsninger på ulike deler av produksjonen, blant annet nye gjødseltyper.

Kjær Gartneri var først ute i Norge om å tilby økologiske cherrytomater. Nå er de to produsenter.

-Da gikk salget vårt litt ned, men det økte raskt igjen. Det er tydelig at folk vil ha økologiske tomater, mener Danielsen.

Agurkene modnes også på plantene og får tilført næring under hele modningstida. Foto: Anita Land
Agurkene modnes også på plantene og får tilført næring under hele modningstida. Foto: Anita Land

Agurk

Agurkdyrkinga på Kjær gartneri forgår i litt eldre drivhus. Her bruker Danielsen også poda planter. Det er vanskeligere å styre klimaet i de eldre drivhusa, men også her ser plantene friske og fine ut.

Agurkene modnes også på plantene og får tilført næring under hele modningstida. Det gir agurkene en svært god smak.

Jordsmonnet i Våle i Vestfold er godt. I tillegg har Martin Danielsen har satsa mye på å få ei god jord. Gjødsel fra storfe er nok avgjørende, mener Danielsen. Når de nye reglene trår i kraft vil de økologiske veksthusdyrkerne få noen års dispensasjon til omstilling, men ved Kjær Gartneri kan de allerede nå vise at det går an å drive med økologisk veksthusproduksjon direkte i jorda.

Les mer

Andersen, A.S. 2021. Jordprøver i økologisk tomatproduksjon. NLR Viken Veksthusrådgivning. nlr.no 11.6.2021

Andersen, A.S. 2021. Valg og bruk av næringsanalyser i økologisk tomatproduksjon. NLR Viken Veksthusrådgivning. nlr.no 11.6.2021

Hauenstein, S. m.fl. 2021. Transfer mulch in organic greenhouses. Greenresilient Factsheet. FiBL, Sveits

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no