Mengden av norskproduserte, økologiske grønnsaker økte i fjor, sammenlignet med året før. Foto: Anita LandMengden av norskproduserte, økologiske grønnsaker økte i fjor, sammenlignet med året før. Foto: Anita Land

Økt økologisk produksjon

Landbruksdirektoratets halvårsrapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i Norge viser at mange produksjoner øker i omfang. 

Økningen i omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen, målt i kroner, var 14 % fra første halvår i 2016 til første halvår 2017. Bare en liten del av den totale varemengden er produsert i Norge.    

Mer korn, erter og oljefrø

Det ble produsert 22 % mer korn, erter og oljefrø i 2016, sammenlignet med året før, totalt nesten 15 000 tonn. Særlig var økningen stor for mathvete, hvor produksjonen var 1 112 tonn i 2016. Det er særlig i Østfold og Nord-Trøndelag at det dyrkes mye økologisk korn.

Salget av økologisk kraftfôr økte med 7 % fra året før. Sterkest vekst var det for fôr til svin og fjørfe.

Økt norsk produksjon av økologiske grønnsaker, potet og frukt

Mengden av norskproduserte, økologiske grønnsaker økte i fjor, sammenlignet med året før. Mengden av mange produkter økte mellom 50 og 100 % fra året før, blant annet potet, tomat, rødbeter, hvitkål, brokkoli og stilkselleri. Noen få økologiske produkter har en betydelig andel av total norsk produksjon, her topper rapidsalat lista med 34 %. Kvantumsmessig er gulrot fremdeles den største økologiske frilandsgrønnsaken.

Også den økologiske produksjonen av epler og pærer økte fra 2015 til 2016. Epler økte med 68 %, til mer enn 100 tonn, mens plommer økte med 138 tonn, til 50 tonn.

Etterspørselen øker

Halvårsrapporten omfatter også tall for omsetningen av ulike økologiske matvaregrupper. Bortsett fra barnemat, hvor andelen økologisk allerede er stor, økte omsetningen av økologisk mat i alle matvarekategoriene. Grønnsaker, meieriprodukter, kornprodukter og bakervarer hadde høyest omsetning, de to siste gruppene hadde også størst økning fra året før, + 36 %. I fjor ble det omsatt økologiske matvarer for nærmere 2,5 milliarder kroner i Norge. Sammenlignet med 1.halvår i 2016, ble det i samme periode i år omsatt for 160 mill. kr mer.

Landbruksdirektoratet 2017. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 1.halvår 2017. Tillegg til rapport 15/2017   

Landbruksdirektoratet 2017. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 2016. Rapport 15/2017 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no