IllustrasjonsbildeFoto: Leif Arne Holme

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

I denne veilederen beskrives økologisk potetdyrking

I økologisk dyrking er det ikke tillatt å benytte seg av kjemiske midler mot tørråte, ugras og innsekter. Det er heller ikke tillatt å bruke Reglone til nedsviing av riset før opptak. Videre skal det ikke brukes annet enn organisk gjødsel eller Debiogodkjent handelsgjødsel. Dette betyr at alle forebyggende tiltak, alternative metoder og mest mulig presis gjødsling er avgjørende for å kunne produsere ei god kvalitetsavling. Økologisk potetproduksjon egner seg ikke like godt alle steder, derfor vil en dyrkingsveiledning være med på og optimalisere øko-produksjonen på egnede steder.

Veilederen tar for seg valg av jord og vekstskifte, jordarbeiding, settepotetbehandling, gjødsling, ugraskontroll, vanning, forebyggende tiltak mot tørråte og andre sykdommer, høsting og lagring.

Forsker Per J. Møllerhagen har skrevet veilederen, i utgangspunktet for kontraktdyrkere på økologisk potet, men alle som vil dyrke økologisk potet vil kunne finne nyttig kunnskap her. Arbeidet er utført i regi av prosjektet ”Økt produksjon og omsetning av økologisk dyrket potet i Norge” som var et samarbeid mellom Garnerhallen, Bama, Landbruksrådgivningen og Bioforsk. Prosjektet var finansiert av Statens landbruksforvaltning.

Møllerhagen, P.J. 2011. Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking. Bioforsk Fagbok 2011

Les mer

Sørensen, K. 2023. Sortsforsøk i økologisk potetproduksjon. NLR Nord Norge

Møllerhagen, P.J. 2022. Prøving av nye potetsorter. Fagforum Potet, NLR Viken

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no