Baltic Sea Action Group har gitt ut en "Karbonguide". Foto: Reidun PommerecheBaltic Sea Action Group har gitt ut en "Karbonguide". Foto: Reidun Pommereche

En guide for deg som er interessert i jordkarbon

Organisasjonen Baltic Sea Action Group har gitt ut en «Karbonguide» med oversikt over jordkarbon og det grunnleggende om karbonbinding i landbruket.

Klikke på bildet for å lese karbonguiden.
Klikke på bildet for å lese karbonguiden.

Karbonguiden tar blant annet for seg disse temaene:

  • Karbonets rolle i jorden og dets påvirkning på jordkvaliteten
  • Viktige prosesser i jordens karbonkretsløp
  • Beregning av karbonbalansen på gårder
  • Faktorer som påvirker endringen i karbonlagret
  • Effekten av dyrkingsmetoder på endringen i karbonlagret
  • Agroøkologisk symbiose
  • Utfordringer og muligheter med økt karbonbinding

Flere av dyrkingsmetodene som omtales i guiden som positive for karbonlagring i jord, slik som vekstskifte med kløvereng og bruk av organisk gjødsel, er standard praksis for mange økologiske bønder.

Les mer her: Kolguide – Översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk - Baltic Sea Action Group (bsag.fi)

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no