MENNESKEMAT: Arild Mogstad vil dyrke og foredle økologisk matkorn på garden sin i Surnadal i Møre og Romsdal. Foto: Grete Lene SerikstadMENNESKEMAT: Arild Mogstad vil dyrke og foredle økologisk matkorn på garden sin i Surnadal i Møre og Romsdal. Foto: Grete Lene Serikstad

Feltforsøk med bygg og havre til mat

Resultatene fra et feltforsøk med bygg og havre til matkorn er presentert i NORSØK-rapporten "Bygg og havre til mat - resultat fra feltforsøk i Surnadal". Resultatene viser at sortsvalg, næringstilførsel og ugraskontroll er viktige faktorer for å lykkes med dyrking av matkorn.

Trykk på bildet og les hele rapporten
Trykk på bildet og les hele rapporten

I forsøket ble utvalgte sorter av bygg og havre på garden Mogstad i Surnadal på Nordmøre i 2019 og 2020. Gardbrukeren ønsker å dyrke økologisk matkorn som foredles lokalt. Feltverten, som har drevet konvensjonell korndyrking i mange år, har begynt omlegging til økologisk produksjon.

Dårlig vær og lite mold  

I forsøket ble det lave avlinger, noe som skyldes dels utfordrende værforhold begge åra, men også at jorda har lavt moldinnhold, noe som er negativt for vann- og næringshusholdning. Mogstad er et husdyrløst bruk, og storfegjødsla som er brukt på feltet kommer fra et nabofjøs. De lave avlingene tyder på at det har blitt for lite næringstilførsel. Ugrasharving på rett tidspunkt hadde god effekt. For å lykkes med økologisk korndyrking er det nødvendig å få inn vekstskifte med eng. Dette forsøket gir ikke grunnlag for å konkludere med hensyn til sortsvalg. Mangel på nok næring tidlig i sesongen gjør at havre ser ut til å ha greid seg noe bedre enn bygg.

Vil kjøpe korntørke

På Mogstad er neste skritt å få på plass egen korntørke. Egen korntørke som gir rask tørking etter innhøsting, og seinere kontrollert og god lagring, er nødvendig for at kornet skal bli matkorn, enten ved egen foredling på garden eller foredling på annen mølle. Surnadal er en av de få kommunene med korndyrking i Møre og Romsdal. Det er mye kompetanse innen konvensjonell korndyrking i kommunen og også interesse for økologisk produksjon blant flere gardbrukere. 

Prosjektet var et samarbeid mellom NORSØK, NIBIO og Landbruk Nordvest. 

Solemdal, L., R. B. Frøseth & F. Grønmyr 2021. Bygg og havre til mat - resultat fra feltforsøk i Surnadal. NORSØK Rapport nr. 8, 2021

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no