Bruk av naken havre i fôrrasjonen økte dyras opptak av jod. Foto: Anita LandBruk av naken havre i fôrrasjonen økte dyras opptak av jod. Foto: Anita Land

Fôring med raps og nakenhavre er gunstig

Fettet i melk inneholder mange ulike fettsyrer. Noen blir regnet som ernæringsmessig uheldig mens andre blir regnet som gunstige. Fôringa påvirker innholdet av slike fettsyrer. 

Det er godt kjent at beiting øker mengden av umetta fettsyrer i melka, særlig gunstige omega-3-fettsyrer, sammenlignet med ensilert gras. Tilsetting av oljefrø i dietten, som raps, kan til en viss grad etterligne effekten av beiting på sammensetninga av fettsyrer i melka.

I et fôringsforsøk ved universitetet i Newcastle ble noe av kornet i kraftfôret erstattet med rapsfrø til både økologiske og konvensjonelle mjølkekyr. Effekten av rapsfrø var som forventet, innholdet av gunstige fettsyrer økte i melka. Innholdet av gunstige fettsyrer var generelt høyere i den økologisk melka, og effekten av rapsfrø i fôringa til konvensjonelle kyr gav om lag den samme effekten som en økologisk fôrrasjon. Men det som var spesielt interessant var at selv om innholdet i den totale fôrrasjonen, og dermed fôropptaket av omega-3-fettsyrer, var lavere med økologisk fôring eller ved å tilsette raps i dietten, så doblet det melkas innhold av omega-3-fettsyrer. Det betyr at netto overføring av omega-3-fettsyrer fra fôr til melk var nesten fire ganger større med økologisk fôring enn konvensjonell diett eller med bruk av raps.     

Melk er en viktig kilde til jod i kostholdet. I dette forsøket hadde melka fra de økologiske kyrne lavere innhold av antioksidanter og mineraler. Bruk av naken havre i fôrrasjonen økte dyras opptak av jod. Innholdet av jod i melka økte også, særlig for de økologiske dyra som ikke fikk jod gjennom mineralnæring. Her var også økningen av innholdet i melka større enn det endringa i fôringa skulle tilsi.

Forsker i NIBIO, Håvard Steinshamn, deltok i prosjektet. -Vi trenger å forstå bedre mekanismene for effektene vi observerte i dette forsøket, sier han. -Det vil gjøre oss bedre i stand til å fôre melkekyr bærekraftig samtidig som det kan gi ernæringsmessig god melk.  

Butler, G. m. fl. 2019. Differing responses in milk composition from introducing rapeseed and naked oats to conventional and organic dairy diets. Nature, Scientific Reports (2019) 9:8115, s. 1-12

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no