Sprøyting om høsten med rapsolje og grønnsåpe tar knekken på de fleste av de overvintrende middene rundt knoppene. To behandlinger før frosten kommer vil gi en effektiv behandling hvis sprøytevæska renner nedover stenglene og samler seg i bladstilken. Foto: Anita LandSprøyting om høsten med rapsolje og grønnsåpe tar knekken på de fleste av de overvintrende middene rundt knoppene. To behandlinger før frosten kommer vil gi en effektiv behandling hvis sprøytevæska renner nedover stenglene og samler seg i bladstilken. Foto: Anita Land

Godt nytt for bringebærdyrkere

Bladmidd på bringebærplanter kan gi stor skade. Behandling med rapsolje og såpe om høsten kan redusere skaden året etter.

Tema Blamidd Bring

God effekt av rapsolje og såpe

Bringebærsorten Glen Ample er utsatt for angrep av bringebærbladmidd. Slike angrep svekker plantene og reduserer bærkvaliteten. Angrep av bladmidd viser seg som lyse, gulgrønne flekker på bladene. Bare voksne hunner overvintrer, ved å gjemme seg under knoppskjellene og mellom bladstilk-basis og knoppene.

Sprøyting om høsten med rapsolje og grønnsåpe tar knekken på de fleste av de overvintrende middene rundt knoppene. To behandlinger før frosten kommer vil gi en effektiv behandling hvis sprøytevæska renner nedover stenglene og samler seg i bladstilken.

Effekten er minst like god som etter bruk av kjemiske midler før blomstring i konvensjonell dyrking, og metoden er derfor tatt i bruk også av konvensjonelle dyrkere. 

Bioforsk (nå NIBIO) har gitt ut et temaark om bringebærbladmidd og hvordan forhindre angrep av disse:

Trandem, N. m.fl. 2011. Bladmidd i økologisk bringebærdyrking.Bioforsk Tema nr. 13, 2011.

Les mer

Benediktsson, A. 2021. Hallon i ekologisk odling. JO21:3, Jordbruksverket

Henriksen, J.K. & A. Vintland 2023. Sortsforsøk i økologisk bringebær på friland og i tunnel. nlr. no, 5.4.2023

Nes, A. & T. Takle 2012. Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær.Bioforsk TEMA nr. 14, 2012

Nes, A. m.fl. 2012. Bringebærdyrking i økologisk landbruk. Bioforsk FOKUS nr. 6, 2012

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no