Høns trives ute. Foto: Anita LandHøns trives ute. Foto: Anita Land

Kan vi måle stress hos husdyr i et hårstrå?

NORSØK har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NIBIO gjennomført et forprosjekt for å undersøke om måling av stresshormoner i ull fra sau og fjær fra kylling kan være en egna indikator for å måle kronisk stress.

Konivå Dyr Jpg

Resultatene fra vårt forsøk viste signifikante forskjeller på kortisonnivå i ull seks uker etter beiteslipp hos lam som fikk infeksjonssjukdommen sjodogg og lam som ikke ble sjuke.

Forskerene undersøkte også innholdet av kortikosteron, et annet stresshormon som vi finner særlig hos fugl, i tre forskjellige fjørfebesetninger. Det var signifikante forskjeller i kortisonnivå i fjør fra de ulike besetningene, men vi greide ikke i dette prosjektet å finne forklaringen på dette.

Dette var et pilotforsøk, og det må gjennomføres flere undersøkelser både for ulike arter og med et større antall dyr for å se om metoden kan utvikles videre og utnyttes i praktisk husdyrhold. Måling i hår og fjør vil være en mer skånsom metode enn andre metoder, som krever større inngrep.

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no