Hønsehirse er et nytt ugras i Norge. Foto: Reidun PommerecheHønsehirse er et nytt ugras i Norge. Foto: Reidun Pommereche

Kontroll av brysomme ugras

Enkelte ugrasarter kan være svært brysomme å få kontroll over. NLR Viken har laget hefter om hønsehirse, svartsøtvier, kjempespringfrø og parkslirekne. 

Norsk Landbruksrådgivning har utarbeidet hefter om hønsehirse, svartsøtvier, kjempespringfrø og parkslirekne. Hønsehirse er et forholdsvis nytt ugras i Norge, men har allerede rukket å bli et problem flere steder sør i landet. Siden hønsehirse er ukjent for mange er det utarbeidet en plansje med bilder av plantene i ulike utviklingsstadier. Flere av artene står på lista over uønskete arter i Norge. Heftene inneholder beskrivelser av biologi, voksemåte og aktuelle kontrolltiltak. Målgrupper er alle bønder, også konvensjonelle. Heftene omfatter både forebyggende og direkte tiltak, deriblant også anbefalinger om sprøyting med kjemiske midler. Økologiske produsenter vil ha nytte av de andre tiltakene som er beskrevet.

Les mer

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no