Foto: DebioFoto: Debio

Kortreist økologisk er best

Denne danske rapporten har sett på miljøpåvirkninger av importert økologisk frukt, grønt og ost. Importerte produkter med lang reisevei, er ikke bra for miljøet, er en av konklusjonene.

Skal en spise miljøvennlig bør en redusere kjøttforbruket og spise kortreist økologisk. Grunnen til dette er energiforbruk. I rapporten fra Københavns Universitet er det foretatt livssyklusanalyser på blant annet epler fra Sør-Amerika, soyabønner fra Kina og ost fra Frankrike eller USA.

Rapporten er fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Per Kølster er formann for «Økologisk Landsforening» i Danmark. Han mener det ikke er motsetninger mellom økologisk mat og mindre kjøttforbruk, som det blir skissert i rapporten. Mange ser på kortreist mat som en naturlig del av den økologiske tanken. 

Gruppa av uavhengige forskere organisert i «Union of Concerned Scientist (UCS)» sier at nest etter å velge en drivstoffeffektiv bil, er et redusert kjøttforbruk det viktigste miljøvalget en forbruker kan ta.

Professor Steve Boyan, University of Maryland Baltimore County fremhever tre grunner:

  • Reduksjon av fossilt brennstoff. De fleste kyr i USA spiser mais i stedet for gras. Maisen er dyrket med kunstgjødsel. Produksjon av kunstgjødsel krever mye energi. En «fabrikk-produsert-ku» som han kaller det, veier rundt 550 kilo og «konsumerer» over 1 000 liter fossil olje i løpet av sitt liv.
  • Vern om vannressursene. Landbruk står for 70 % av verdens vannforbruk. Endring fra kjøttbasert til grønnsaksbasert (f.eks. middelhavskost) kosthold reduserer vannforbruket opp til 50 % og minsker risiko for forurensing av drikkevannet.
  • Vern matjorda. FAO (FN-organisasjonen for mat og landbruk), viser til at andre metoder for gjødsling fra økologisk jordbruk forbedrer og bevarer matjord bedre enn kunstgjødsel.  

Boyans konklusjoner er referert på tenketanken Foodtank og kan leses på denne nettsiden: http://foodtank.org

Saxe, H. & J. Adler-Nissen 2013. Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer: frugt, grønt og ost. IFRO Rapport nr. 223, Københavns Universitet. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no