Foto: Sopp (hvitt) og røtter (brunt) vokser sammen i jorda.  Ved å tilføre riktig sopp til jorda di kan du øke den naturlige næringsomsetningen og få en mer fruktbar jord. Det sveitsiske forskningsinstituttet FIBL har gitt ut en veiledning som viser hvordan man gjør dette.Foto: Sopp (hvitt) og røtter (brunt) vokser sammen i jorda. Ved å tilføre riktig sopp til jorda di kan du øke den naturlige næringsomsetningen og få en mer fruktbar jord. Det sveitsiske forskningsinstituttet FIBL har gitt ut en veiledning som viser hvordan man gjør dette.

Oppformer egen mykorrhiza

Mykorrhiza dannes naturlig i jord, men det er også mulig å hjelpe denne prosessen i gang i egen jord.

Mykorrhiza, også kalt sopprot, er et samliv mellom planter og en eller flere jordlevende sopparter. Soppen lever i og på planterøtter og danner tynne hyfer som øker plantenes rotnett og dermed deres opptak av næring og vann fra jorda. Hyfene kan i tillegg bli kolonisert av bakterier som bidrar med å frigjøre fosfor fra jorda slik at næringen blir tilgjengelig for plantene. I samlivet mellom plante og sopp får mykorrhiza-soppen karbohydrater fra plantene. Flesteparten av alle plantearter lever i et slikt samliv med sopp. I tillegg til plantenes næringsopptak og vekst er sopprot også viktig for god jordstruktur ved å binde sammen jordpartikler og tilføre jorda organisk materiale.

 

Trykk på bildet og les hele publikasjonen. Foto: FIBL
Trykk på bildet og les hele publikasjonen. Foto: FIBL

Sopprot dannes naturlig i jord, men det er også mulig å hjelpe denne prosessen i gang i egen jord. Det sveitsiske forskningsinstituttet FiBL har utgitt et faktablad som beskriver hvordan en kan lage sin egen startkultur for å fremme dannelsen av mykorrhiza i dyrkingsjorda. Det trengs en startkultur, inokulum, for å kunne oppformere sopprot. For å få et godt resultat er det viktig at startkulturen er av god kvalitet. I Norge kan en kjøpe inokulum som er produsert av selskapet Symbiom.

Det er også mulig å oppformere sopprot uten å kjøpe inokulum. Da kan en bruke jord der det gror planter som allerede er kolonisert av mykorrhizasopp. Slik oppformering er lettest å få til i jord som inneholder lite fosfor fra før.

Symanczik, S. 2019. Mycorrhizal fungi – How to produce your own bio-fertilizer. Faktablad fra FiBL -Forschunsinstitut Biologisher Landbau

Les mer

Caspersen, S. & C. Oscarsson 2024. Mykorrhiza i trädgårdsodling - en handbok. Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Frey-Klett, P. m.fl. 2007. The mycorrhiza helper bacteria revisited. A review. New Phytologist Vol 176, nr. 1, s. 20-36

Joner, E. Mykorrhiza - røttenes røtter. Nibio.no

Lutz, S. m.fl. 2023. Soil microbiome indicators can predict crop growth response to large-scale inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi. Nature Microbiology, vol 8, s. 2277–2289 

Pommeresche, R. & T. Ruissen 2018. Mykorrhiza i landbruksjord. NORSØK Faginfo nr. 6, 2018

Sbrana, C. m.fl. 2021. Mycorrhizal Symbionts and Associated Bacteria: Potent Allies to Improve Plant Phosporus Availabilty and Food Security. Front Microbiol. 2021; 12: 797381

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no