Foto: DebioFoto: Debio

Miljøgifter i mat

Mat er en kilde til miljøgifter. Et tiltak for å redusere enkelte skadelige stoffer, og samtidig følge anbefalte kostholdsråd, er å velge økologisk mat. Dette kommer fram i en internasjonal studie Folkehelseinstituttet har deltatt i.

Sammenhengen mellom kosthold og innhold av 33 ulike miljøgifter i blod- og urinprøver er undersøkt i en studie blant gravide og barna deres. Studien omfattet over 800 mødre og nærmere 1 300 barn. Barnas alder var fra 6 til 11 år. De undersøkte er fra Norge, Spania, Hellas, Storbritannia, Litauen og Frankrike. Forskergruppen er tilknyttet det EU-finansierte prosjektet "The Human Early Life Exposome" (HELIX). I tillegg til nye biologiske prøver og intervjuer, bygger studien på helsedata fra 6 langvarige, observerende studier (såkalt kohortstudier).

Det ble sett på sammenheng mellom miljøgifter og inntak av sju ulike matvaretyper. Av de landa som deltok i studien, spiste de norske kvinnene relativt mye kjøtt og fisk, mens de norske barna spiste relativt mye frukt. Fisk og frukt er matvarer helsemyndighetene anbefaler å spise mer av. Samtidig er dette matvarer som også kan inneholde enkelte farlige miljøgifter.

Studien viste at det er en sammenheng mellom økt fiskekonsum og miljøgiftige fluorkarboner (PFAS), samt arsen og kvikksølv i blodet både til gravide kvinner og barn. Kvinner som spiste mer enn tre fiskemåltider i uka og barn som spiste mer enn to fiskemåltider hadde høyere nivå av disse miljøgiftene i blodet.

Videre fant forskerne en sammenheng mellom fruktinntak og konsentrasjon av nedbrytingsprodukter av organofosfater (OP) i urinen både for gravide kvinner og barn. Dette er stoffer som stammer fra kjemiske sprøytemidler, særlig insekt- og soppmidler. Høy eksponering av slike stoffer på fosterstadiet er assosiert med redusert fostertilvekst og autisme. Barn som spiste økologisk mat mer enn en gang i uka hadde lavere innhold i urinen av disse stoffene. De hadde også lavere innhold av ftalater (mykgjørere i plast) i urinen. Forskerne foreslår at økologisk mat kan være en effektiv måte å redusere inntak av organofosfater gjennom mat og samtidig spise anbefalt mengde frukt.

Resultatene i studien stemmer overens med funn i andre studier som har sett på sammenhengen mellom kosthold og miljøgifter i kroppen.

Papadopoulou, E., Haug, L. S., Sakhi, A. K., Sandra Andrusaityte, Xavier Basagaña, Brantsaeter, A. L. Casas, M., Fernández-Barrés, S., Grazuleviciene, R., Knutsen, H. K., Maitre, L., Meltzer, H. M., McEachan, R. R. C., Roumeliotaki, T., Slama, R., Vafeiadi, M., Wright, J., Vrijheid, M., Thomsen, C. & Chatzi, L.  2019. Diet as a Source of Exposure to Environmental Contaminants for Pregnant Women and Children from Six European Countries.Environmental Health Perspectives, Vol. 127, No.10, Oktober 2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no