Økologisk Melk

Mindre eksem med øko-melk

Forskere ved Louis Bolk-institutt i Nederland har funnet ut at barn som spiser økologiske melkeprodukter har mindre eksem enn de som spiser konvensjonelle melkeprodukter. 

ResuItatene ble nylig publisert i British Journal of Nutrition og er en del av en større undersøkelse av kosthold med økologisk og konvensjonell mat som startet i 2000. Hele 32 % av alle barna i undersøkelsen hadde allergisk eksem ved to års alder. Barn som spiste kun økologiske melkeprodukter hadde 36 % mindre sjanse for å utvikle allergisk eksem enn barn som spiste vanlige melkeprodukter. Forskerne fant ingen slik forskjell i effekt på eksem for kosthold med henholdsvis økologisk og konvensjonelt produsert kjøtt, frukt, grønnsaker og egg.

Kummeling, I. m.fl. 2008. Consumption of organic foods and risk of atopic disease during the first 2 years of life in the Netherlands. British Journal of Nutrition, Vol. 99, nr. 3, s. 598-605

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no