HALVTOMT ELLER HALVFULLT: Vi kjøper mer økomelk i Norge, uten at produksjonen går opp.  Det kan bety mangel på norskprodusert økologisk melk.HALVTOMT ELLER HALVFULLT: Vi kjøper mer økomelk i Norge, uten at produksjonen går opp. Det kan bety mangel på norskprodusert økologisk melk.

Norsk øko-melk trengs

Den norske produksjonen av økologisk mat øker ikke i takt med etterspørselen. Vil det på sikt bety mangel på norsk øko-melk?

Andelen øko-melk av total norsk melkeproduksjon har holdt seg stabil på omtrent 3,5 % de siste åra. I Sverige og Danmark er andelen 15 %. Det burde være marked for langt mer øko-melk også i Norge, men norsk produksjon har i liten grad reagert på signalene om økt etterspørsel.  

  • Hvorfor slutter produsenter med økologisk melkeproduksjon?
  • Hva skal til for at flere vil fortsette, og hva skal til for å få flere til å starte opp slik drift?

Disse spørsmålene stilte forskere i AgriAnalyse seg. De har også spurt produsenter, TINE-rådgivere og andre om dette. AgriAnalyse gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2019. Andelen produsenter som mente at lønnsomheten er dårlig har økt siden den gang. Manglende inntjening i omleggingsfasen og større risiko ble også nevnt som årsaker til mindre produksjon av øko-melk. 

Rapporten inneholder flere forslag til tiltak for å opprettholde og øke produksjonen av øko-melk. Rådgiverne i undersøkelsen påpekte bla. at det er god lønnsomhet å produsere økologisk korn og melk sammen, der det er mulig. For at slik korndyrking skal være mulig for flere må det imidlertid bli flere mottak av økologisk korn.

Forfatterne ønsker at rapporten kan bidra til bedre innsikt i flaskehalsene økologiske mjølkeprodusenter står overfor. De håper også at arbeidet kan stimulere til økt norsk produksjon av øko-melk, gjennom å foreslå relevante tiltak.

 

Bunger, A. m.fl. 2022. Mangel på norskprodusert øko-melk? AgriAnalyse Rapport 2-2022

Les mer

Bunger, A.A. 2019. Flere økologiske bønder? – hva mener bonden. Spørreundersøkelse blant norske bønder. AgriAnalyse Rapport 9- 2019

Landbruksdirektoratet 2022. Verdikjeden for økologisk melk. Rapport nr.13/2022

Løes, A.-K. m.fl. 2009. Noen økobønder slutter - hva er årsaken? I: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), s. 253-254

Marton, T.A. & H. Storm 2021. The case of organic dairy conversion in Norway: Assessment of multivariate neighbourhood effects. Q Open, Vol. 1 (1), January 2021, qoab009 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no