Erfaringene viser at avlingene øker med frøbanker, og at det lokale biologiske mangfoldet i landbruket tas vare på på denne måten. Foto: Anita LandErfaringene viser at avlingene øker med frøbanker, og at det lokale biologiske mangfoldet i landbruket tas vare på på denne måten. Foto: Anita Land

Økologisk landbruk kan fø verdens befolkning i framtida

Økologisk landbruk kan fø verdens befolkning i framtida på en bærekraftig måte hvis kjøttforbruk og matsvinn reduseres. Dette hevder forskere som har vurdert ulike sider ved landbruket sammen med resten av matvarekjeden.

Økologisk landbruk gir generelt ikke like store avlinger som konvensjonelt landbruk, noe som krever et større areal for å produsere like mye mat. Men driftsformen bidrar med miljøfordeler som lavere nitrogenforbruk, mindre forurensning av pesticider og større biologisk mangfold sammenlignet med det konvensjonelle landbruket. De lave avlingene kan likevel føre til at økologisk landbruk kommer dårlig ut når miljøeffekter av driftsformen regnes ut per produsert enhet. Mange påpeker også at et landbruk uten kunstgjødsel umulig kan brødfø verdens voksende befolkning.

Forskere påpeker imidlertid at slike utregninger ikke omfatter analyse av næringsforsyning i økologiske landbrukssystemer. De har derfor tatt hele matvarekjeden fra jord til bord med i vurderingene av en global omlegging til økologisk landbruk, noe som gir et annet resultat. Ved å redusere antall husdyr og gi dem hovedsakelig fôr som ikke kan brukes til menneskemat og i tillegg redusere matsvinnet, vil det være nok mat til verdens befolkning i 2050, sjøl med 100 % økologisk, hevder disse forskerne. De har benyttet de agronomiske retningslinjene innen driftsformen, som bruk av belgvekster, tilpasset husdyrantall til arealet og lite bruk av menneskemat til dyrefôr, i modelleringen. Forskerne konkluderer med at denne kombinasjonen av strategier kan gi nok mat til 9 milliarder mennesker, med positive effekter for ulike miljøindikatorer, også arealbruken.

Muller, A. m. fl. 2017. Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture. Nature Communications 8:1290. DOI: 10.1038/s41467-017-01410-w

Les mer

Gong, S. m.fl. 2022. Biodiversity and yield trade-offs for organic farming. Ecology Letters,  https://doi.org/10.1111/ele.14017

Schader, C. m.fl. 2015. Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food system sustainability. J. R. Soc. Interface 12: 20150891

Seufert, V. m.fl. 2012. Comparing the yields of organic and convwentional agriculture. Nature 485 (7397), s. 229-232 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no