Selv om det i Norge også er et mål om økt økologisk forbruk, er ikke målet knyttet spesielt til offentlige storhusholdninger. Foto: DebioSelv om det i Norge også er et mål om økt økologisk forbruk, er ikke målet knyttet spesielt til offentlige storhusholdninger. Foto: Debio

Økologisk mat øker i Norden

Omsetning av økologisk mat øker i alle de nordiske landene, men utgangspunktene er svært forskjellige

Danmark er verdensledende på forbruk med hele åtte prosent markedsandel i dagligvarehandelen. Mens Sverige også er langt framme både på produksjon og omsetning, utgjør økologisk mat en nisje med rundt en prosent markedsandel i Norge, Finland og Island.

 - Det finnes ikke en enkelt forklaring på hvorfor forskjellene er så store mellom land med ellers mye likheter, mener rådgiver Liv Solemdal ved NORSØK. Sammen med Susanne Friis Pedersen har hun sammenlignet økologisk omsetning i de nordiske landene og hvilke faktorer som påvirker dette.  De har utarbeidet en rapport for Stiftelsen Miljømerking i Norge.

Noen faktorer kan Solemdal likevel peke på som har vært viktige.

-      Det høye forbruket i Sverige og Danmark er resultat av en målrettet satsing, der blant annet offentlig sektor har vært en viktig drivkraft. Økologisk mat i offentlig sektor bidrar til å øke volumsalget slik at varene også blir mer tilgjengelige for vanlige forbrukere i dagligvarehandelen.  Økt omsetning stimulerer industrien til mer produktutvikling slik at det blir større produktspekter. Selv om det i Norge også er et mål om økt økologisk forbruk, er ikke målet knyttet spesielt til offentlige storhusholdninger. Satsing på økologisk mat i det offentlige er her i stor grad ildsjelpreget og satsingen får liten smitteeffekt. Den finske regjeringen har nylig satt mål om 10 prosent økologisk mat i offentlig servering i 2015 og 20 prosent i 2020. Om de når dette målet, vil de raskt kunne gå forbi Norge i forbruk, ikke minst fordi offentlig servering er en stor sektor i Finland.

- Dagligvarehandelen er viktigste salgskanal for økologisk mat i alle de nordiske landene. Danmark kan vise til en svært vellykket samordnet satsing mellom produsentorganisasjonen og dagligvarehandelen helt siden 1980-tallet. Dette har hjulpet butikkjedene til å lykkes med profilering av økologisk mat. Kampanjer med prisnedsetting og eksponering i butikk har vært viktig for økt salg både i Sverige og Danmark.

Blant andre elementer som påvirker forbrukernes valg, er forbrukernes kunnskap om økologisk mat, tillit til det økologiske merke, tillit til nasjonalt, konvensjonelt landbruk og tillit til myndighetenes regulering på matområdet.

Solemdal, L. & S. Friis Pedersen 2014. Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat.Bioforsk Rapport nr. 139, 2014

Les mer

Daugbjerg, C. 2024. Benchmarking organic food procurement in the public sector: Lessons from the Swedish experience. IFRO Commissioned Work Nr. 2024/04, København Universitet

Daugbjerg, C. 2021. Comparing programmes to promote organic food consumption in public sector institutions in Denmark, Norway and Sweden. IFRO Udredning 2020/23

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no