ØKOLOGISKE EPLER: Jevne avlinger nøkkelen til god økonomi. Foto: Grete Lene SerikstadØKOLOGISKE EPLER: Jevne avlinger nøkkelen til god økonomi. Foto: Grete Lene Serikstad

Økonomi i økologisk fruktdyrking

Med et jevnt avlingsnivå er det mulig å oppnå god økonomi ved dyrking av økologiske epler og pærer.

Trykk på bildet og les hele rapporten
Trykk på bildet og les hele rapporten

Dette er en av konklusjonene i et registreringsprosjekt i regi av NIBIO. Prosjektet omfattet åtte felt med epler og 16 felt med plommer. Tre eplesorter og seks plommesorter ble registrert i 2018 og 2019. Alle de største fruktdistriktene er representert i prosjektet. Alle feltene bestod av moderne tettplantinger. De fleste feltene var små, men også to felt på mer enn ti dekar var med i undersøkelsen. Alderen på feltene varierte, noe som vil påvirke avlingsnivået.

Avlingsnivå, fruktkvalitet, produsentpris, arbeids- og traktorkostnader ble registrert. Resultatene viste at det var stor variasjon i de økonomiske resultatene for de ulike feltene og at dette i stor grad skyldes variasjon i avlingsnivå. Det var størst variasjon for epler. Avlingene i 2019 var lavere enn i 2018, og i 2019 ble det økonomiske resultatet per dekar nesten halvert i forhold til året før.

Prisen som produsentene oppnår er også viktig, noe som hadde betydning i 2019, hvor produsentene i liten grad oppnådde merpris på plommene, ved at bare 10 % av de økologiske plommene ble omsatt som økologiske. Dette skyldtes blant annet overproduksjon av seine plommer det året.

Rapporten inneholder også synspunkter på ulike sider ved økologisk produksjon av epler og plommer fra produsenter og omsetningsledd, ved at det er foretatt intervjuer av personer på ulike nivå i verdikjeda for økologisk frukt.

Haukås, T. & I.M. Romsaas 2020. Er det økonomi i å dyrke økologisk frukt? Resultat frå registreringar på eit utval felt med eple og plommer.NIBIO Rapport nr. 86, 2020

Les mer

Frøyen, S.Ø.  & T. Fjågesund 2022. Skaper rasjonale i det urasjonelle. NLR Vest SA

Haukås, T. & I.M. Romsaas 2017. Økonomi i økologisk og konvensjonell eple- og plommedyrking.NIBIO Rapport nr 77, 2017

Kildal, K. 2010. Økologisk fruktdyrking er krevjande. www.nibio.no, 19.9.2020

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no