Frukthage klar for høsting . Foto: SkittlephotoFrukthage klar for høsting . Foto: Skittlephoto

Dyrk mer økologisk frukt og bær!

Ønsker du å starte med økologisk frukt- eller bærdyrking? For å komme i gang kan du få hjelp med oppstartsveiledere for disse viktige produksjonene, utgitt av Statsforvalteren i Vestland.

Det er marked for salg av mer økologisk frukt og bær, både i form av store og små kvanta. Ikke minst kan ulike typer direktesalg, som Bondens mareked, REKO-ringer eller salg fra egen gård være aktuelt for mange. 

For å lykkes med slik produksjon er det viktig med allsidig dyrkingskunnskap og god planlegging. Frøydis Lindén hos Fylkesmannen i Vestland har oppdatert to dyrkingsveiledere, en for økologisk frukt og en for økologiske bær. De er utarbeidet i samarbeid med rådgivere i Norsk landbruksrådgiving (NLR) og er nyttige verktøy for dem som trenger hjelp til å starte opp slike produksjoner. 

NLR har frukt- og bærrådgivere som kan gi mer veiledning til interesserte produsenter. 

Lindén, F. 2020. Start med økoBær! En oppstartsveileder. Fylkesmannen i Vestland

Lindén, F. 2020. Start med økoFrukt! En oppstartsveileder. Fylkesmannen i Vestland

Les mer

Ascard, J. & A. Benediktsson 2021. Starta eko - Frukt. Jordbruksinformation nr. 18, 2021. Jordbruksverket

Benediktsson, A. 2021. Hallon i ekologisk odling. JO21:3, Jordbruksverket

Berntsen, M.L. 2021. Får fruktfagleg oppfylging av mentor. NLR Innlandet. nlr.no 22.10.

Fjågesund, T. & S. Ø. Frøyen 2022. Økologisk Harding. NLR Vest SA

Mogan, S. 2021. Vandret i økologisk ribes gjennom Østlandet. NLR Viken. nlr.no

Myhren, G. 2020. Økologisk fruktdyrking. Norsk Landbruksrådgiving

Myhren, G. 2016. Dyrkingsmanual: Mekanisk ugrasbekjemping i frukt. NLR Viken.viken.nlr.no

Rein, A. 1996. Skader på epler før høsting. Enkel bestemmelsesnøkkel for kontroll av økonomiske skadeterskler, prognoser og varsler. Agro inform AS

Winter, C. & A. Benediktsson 2021. Starta eko - Bär. Jordbruksinformation nr. 17, 2021. Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no