Frukthage klar for høsting . Foto: SkittlephotoFrukthage klar for høsting . Foto: Skittlephoto

Dyrk mer økologisk frukt og bær!

Ønsker du å starte med økologisk frukt- eller bærdyrking? For å komme i gang kan du få hjelp med oppstartsveiledere for disse viktige produksjonene, utgitt av Statsforvalteren i Vestland.

Det er marked for salg av mer økologisk frukt og bær, både i form av store og små kvanta. Ikke minst kan ulike typer direktesalg, som Bondens mareked, REKO-ringer eller salg fra egen gård være aktuelt for mange. 

For å lykkes med slik produksjon er det viktig med allsidig dyrkingskunnskap og god planlegging. Frøydis Lindén hos Fylkesmannen i Vestland har oppdatert to dyrkingsveiledere, en for økologisk frukt og en for økologiske bær. De er utarbeidet i samarbeid med rådgivere i Norsk landbruksrådgiving (NLR) og er nyttige verktøy for dem som trenger hjelp til å starte opp slike produksjoner. 

NLR har frukt- og bærrådgivere som kan gi mer veiledning til interesserte produsenter. 

Lindén, F. 2020. Start med økoBær! En oppstartsveileder. Fylkesmannen i Vestland

Lindén, F. 2020. Start med økoFrukt! En oppstartsveileder. Fylkesmannen i Vestland

Les mer

Benediktsson, A. 2021. Hallon i ekologisk odling. JO21:3, Jordbruksverket

Berntsen, M.L. 2021. Får fruktfagleg oppfylging av mentor. NLR Innlandet. nlr.no 22.10.

Mogan, S. 2021. Vandret i økologisk ribes gjennom Østlandet. NLR Viken. nlr.no

Rein, A. 1996. Skader på epler før høsting. Enkel bestemmelsesnøkkel for kontroll av økonomiske skadeterskler, prognoser og varsler. Agro inform AS

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no