Foto: Anne de BoerFoto: Anne de Boer

Dyrkingsveiledning for frukt

Norsk Landbruksrådgivning har gitt ut fire manualer for tettplanting i frukt. Tilsammen utgjør de en fyldig dyrkingsveiledning for frukt.

Manualene er skrevet av forfattere både fra Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO Ullensvang, og med innspill fra Njøs Næringsutvikling. De omhandler etablering, stell og drift av tettplantinger, gjødsling av og mekanisk ugrashandtering i frukthager. Både økologisk og konvensjonell produksjon er beskrevet. Som økologisk fruktdyrker kan du se bort fra råd om bruk av kjemiske sprøytemidler og gjødsling med kunstgjødsel. Oppdatering av manualene vil skje ved behov.

Les mer

Ascard, J. & A. Benediktsson 2021. Starta eko Frukt. Jordbruksinformation nr. 18, 2021. Jordbruksverket

Berntsen, M.L. 2021. Får fruktfagleg oppfylging av mentor. NLR Innlandet. nlr.no 22.10.

Haukås, T. & I.M. Romsaas 2020. Er det økonomi i å dyrke økologisk frukt? Resultat frå registreringar på eit utval felt med eple og plommer. NIBIO Rapport nr. 86, 2020

Myhren, G. 2020. Økologisk fruktdyrking. Norsk Landbruksrådgiving

Rein, A. 1996. Skader på epler før høsting. Enkel bestemmelsesnøkkel for kontroll av økonomiske skadeterskler, prognoser og varsler. Agro inform AS

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no