Nettside for
økologisk landbruk
Foto: Anne de BoerFoto: Anne de Boer

Dyrkingsveiledning for frukt

Norsk Landbruksrådgivning har gitt ut fire manualer for tettplanting i frukt. Tilsammen utgjør de en fyldig dyrkingsveiledning for frukt.

Manualene er skrevet av forfattere både fra Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO Ullensvang, og med innspill fra Njøs Næringsutvikling. De omhandler etablering, stell og drift av tettplantinger, gjødsling av og mekanisk ugrashandtering i frukthager. Både økologisk og konvensjonell produksjon er beskrevet. Som økologisk fruktdyrker kan du se bort fra råd om bruk av kjemiske sprøytemidler og gjødsling med kunstgjødsel. Oppdatering av manualene vil skje ved behov.

Les mer:

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no