SalatForbrukerne kan påvirke klimagassutslippene sine gjennom kostholdet. Foto: Anita Land

Omlegging til økologisk - hva skal til?

Markedet for økologisk mat øker, men konvensjonelle produsenter vegrer seg for å legge om.

Nilf Rapport 2014 9

Økt etterspørsel og bedre lønnsomhet vil øke omleggingen

Forsker Anna B. Milford har spurt dyrkere om hvorfor de ikke dyrker økologisk. Hun spurte også økologiske dyrkere om hvordan de opplevde det konvensjonelle dyrkere brukte som argumenter for ikke å legge om.

Konvensjonelle produsenter frykter avlingstap på grunn av skadegjørere ved omlegging til økologisk drift. De er dessuten redd for å ikke få omsatt produktene som økologiske, og dermed ikke få merpris. Tolv økologiske dyrkere ble også intervjuet, og disse hadde i liten grad opplevd avlingsnedgang eller dårligere produktkvalitet etter omlegging. Imidlertid hadde noen av dem opplevd problemer med pris og omsetningskanaler.

På spørsmål om hva som skal til for å få flere til å legge om, var økt etterspørsel og bedre lønnsomhet det vanligste svaret. Presentasjon av suksesshistorier, bedre informasjon og veiledning om dyrkingsmetodene, flere og bedre tekniske hjelpemidler og mulighet for parallellproduksjon ble også nevnt.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 og ble finansiert av Statens Landbruksforvaltning og NILF.

Milford, A.B. 2014. Årsaker til manglende motivasjon for økologisk dyrkning blant norske frukt-, bær- og grønnsaksdyrkere. NILF Notat 2014-9

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no