KROSSENSILERING: Egenprodusert kraftfôr kan bidra til at det produseres mer kjøtt og melk på norske ressurser. Foto: Vegard BotterliKROSSENSILERING: Egenprodusert kraftfôr kan bidra til at det produseres mer kjøtt og melk på norske ressurser. Foto: Vegard Botterli

Produksjon av eget kraftfôr - krossensilering

NIBIO har gjeve ut ein kort omtale av kva krossensilering av korn er, og korleis ein skal gjere arbeidet slik at resultatet blir best mogleg.

Trykk på bildet og les hele publikasjonen. Foto: NIBIO
Trykk på bildet og les hele publikasjonen. Foto: NIBIO

Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også aktuell i meir marginale område for korndyrking.

Krossensilasje kan også produserast i korndistrikta for å spreie onnearbeidet, betre utnyttinga av utstyr, få tid til å etablere ein ny vekst om hausten eller vere ein metode for å berge ei kornavling etter sein våronn eller ein åker med ujamn modning.

Ved krossing vert dei fuktige kornkjernane knust mellom to valsar for så å verte ensilert. Fram til tresking er sjølve dyrkingsteknikken for korn til krossensilering i prinsippet som for korn til fullmodning. Aktuelle artar, haustetidspunkt, metode for krossensilering og fôring med krossensilasje vert omtala i skriftet.

Frøseth, R.B. m.fl. 2020. Krossensilering av korn. NIBIO POP nr. 50, 2020

Les mer

Bergo, K. 2021. Fremdeles lønnsomt med krossing av korn. Norsk Landbruk nr.15, s. 60-63 

Johansson, B. & D.-A. Danielsson 2020. Hög grad av självförsörjning av foder. Inspireras av fyra ekologiska gårdar med mjölkproduktion. Jordbruksinformation 14-2020, Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no