UGRAS: Høymole er et omfattende problem i eng og beite over hele verden. Foto: Anita LandUGRAS: Høymole er et omfattende problem i eng og beite over hele verden. Foto: Anita Land

Rotugras - når, hvor og hvordan

Ved Sveriges Lantbruksuniversitet er det utgitt et hefte om ikke-kjemisk kontroll av flerårige ugras. Heftet gir råd om hvordan slikt ugras kan kontrolleres med ulike metoder og er illustrert med Korsmos ugrasplansjer.

Publikasjon Ugras

Lars Andersson, professor ved Sveriges Lantbruksuniversitet, har i mange år studert ugrasbiologi som bakgrunn for strategier og metoder for kontroll av ugras. I samarbeid med "EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion" har han skrevet et hefte om rotugras og ikke-kjemisk kontroll av disse flerårige vekstene.

Heftet inneholder faktaruter om rotugrasets biologi og en beskrivelse av de viktigste artene. Bruk av Korsmos ugrasplansjer gjør det lett å oversette de svenske artsnavnene. For de ulike årstidene er det beskrevet forebyggende og direkte tiltak. Flere faktaruter omhandler relevante forskningsresultater og tips til videre lesing. 

Andersson, L. & K. Ullvén 2019. Rotugräsens När Var Hur. SLU, EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

Les mer

Bysveen, K. 2022. Med list og lempe kan vi rotugras bekjempe. NLR Innlandet. innlandet.nlr.no

Grøtta, M. 2023. Mekanisk ugraskamp på høsten. NLR Nordvest, 8.9.2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no