UGRAS: Høymole er et omfattende problem i eng og beite over hele verden. Foto: Anita LandUGRAS: Høymole er et omfattende problem i eng og beite over hele verden. Foto: Anita Land

Kutter høymole, tistel og annet ugras i eng

Den svenske økobonden Jonas Carlsson har tatt patent på en traktormontert ugraskutter. Den har vært testet ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU) og er nå i produksjon. Den er også aktuell for riskutting i potet.

Redskapet kutter ugraset i enga samtidig som at graset skånes. Ugraskutteren er traktormontert og har ei rekke kniver som kammer veksten. Den kan tilvirkes i ulike arbeidsbredder, og stilles inn i ulike høyder. Når vegetasjonskutteren kjøres over åkeren, passerer veksten gjennom, mens ugras kuttes av, eller skades så mye at det ikke vokser videre. Operasjonen kan gjøres flere ganger per vekstsesong.

- En av de tyngste delene av økologisk dyrking er ugrasbekjempinga, siden kjemisk bekjemping ikke er tillatt. Oppfinnelsen min gjør økologisk dyrking lettere, og kan samtidig gjøre konvensjonell dyrking med miljøvennlig, sier oppfinneren Jonas Carlsson.
 
Utviklinga av vegetasjonskutteren har tatt ham flere år. Han begynte å fundere på hvordan han skulle løse problemene med et vanskelig ugras som tistel i åkeren sin, og fikk en ide som han begynte å utvikle ved hjelp av midler fra bl.a. Iderådet på Kreativt Teknisk Forum i Blekinge. 

Instituttet for jordbruks- og miljøteknikk ved SLU har testet oppfinnelsen i ett års tid. Oppfinnelsen har dessuten gått videre til finalen i konkurransen MiljöInnovation. - Jeg tror at min innovasjon kan bidra til store miljø- og helsegevinster, og til og med økonomiske gevinster. At redskapet er ukomplisert innebærer også at produksjonskostnaden og dermed salgsprisen holdes på et rimelig nivå. Med tanke på den kundenytte produktet har, kommer det ikke til blir noe problem å selge den, avslutter Jonas Carlsson.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no