Kyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita LandKyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita Land

Svenske økoprosjekter

Hushållningssällskapet i Sverige utfører forsøk over hele landet, også innen økologisk landbruk. De samler resultater fra feltforsøk og andre prosjekter i økologisk drift i hefter, og utgir disse med støtte fra Jordbruksverket.

Skjermbilde 2024 04 11 095550
Klikke på bildet for å lese rapporten.

Forsøksrapporten som nå er utgitt, er en oppfølging av tilsvarende rapporter utgitt tidligere. Prosjektene som blir omtalt er hovedsakelig gjennomført i 2021-2022, men også noen eldre data er med.

I årets rapport fins det blant annet artikler om sortsforsøk i potet, såing av kløver og luserne i september, bedre nitrogenutbytte av bløtgjødsel og nitrogeneffekt av underkultur. Den forrige rapporten omfatter artikler om ugras, vekstnæring, engdyrking, sortsblandinger i korn, belgvekster og raps. To artikler omhandler rotråte i hhv. rødkløver og åkerbønne, og det er også en artikkel om betydningen av friske settepoteter. Hver artikkel er kommentert av rådgivere, der de tolker resultatene fra forsøkene.

I tidligere rapporter omtales også forsøk som er gjort av NIBIO i Norge, LUKE i Finland og SEGES i Danmark. De norske forsøkene som er med omhandler regulering av åkertistel, kveke og andre rotugras og gjødsling til frøeng av engsvingel. Gjødslingsforsøket ble gjennomført på Landvik ved Grimstad.

Rapportene er skrevet av rådgivere og forskere som arbeider med økologisk landbruk.  

Hushållningssällskapet 2024. Ekologisk försöksrapport 2023. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Hushållningssällskapet 2023. Ekologisk försöksrapport 2022. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Hushållningssällskapet 2021. Ekologisk försöksrapport 2020. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Hushållningssällskapet 2020. Ekologisk försöksrapport 2019. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no