Kyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita LandKyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita Land

Svenske økoprosjekter

Hushållningssällskapet i Sverige utfører forsøk over hele landet, også innen økologisk landbruk. De samler resultater fra feltforsøk og andre prosjekter i økologisk drift i hefter, og utgir disse med støtte fra Jordbruksverket. Også prosjekt i nabolandene er omtalt, bla. fra NIBIO.

LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les publikasjonen
LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les publikasjonen

Forsøksrapporten som nå er utgitt, er en oppfølging av en tilsvarende rapport som ble utgitt i 2020. Prosjektene som blir omtalt er hovedsakelig gjennomført i 2019-2020, men også noen eldre data er med.

I rapporten fins det blant annet artikler om ugras, vekstnæring, engdyrking, sortsblandinger i korn, belgvekster og raps. To artikler omhandler rotråte i hhv. rødkløver og åkerbønne, og det er også en artikkel om betydningen av friske settepoteter. Temaene i fjorårets rapport er innafor de samme fagområdene, men innholder også omtale av forsøk med sortsvalg og bruk av faste kjørespor i grønnsaker. Hver artikkel er kommentert av rådgivere, der de tolker resultatene fra forsøkene.

Prosjekter som omtales, men som ikke er utført i Sverige, er gjort av NIBIO i Norge, LUKE i Finland og SEGES i Danmark. De norske forsøkene som er med i årets rapport omhandler regulering av åkertistel, kveke og andre rotugras. Bidraget fra Norge i fjorårets rapport omhandler gjødsling til frøeng av engsvingel, og ble gjennomført på Landvik ved Grimstad.

Rapportene er skrevet av rådgivere og forskere som arbeider med økologisk landbruk.  

Hushållningssällskapet 2021. Ekologisk försöksrapport 2020. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Hushållningssällskapet 2020. Ekologisk försöksrapport 2019. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no