Kyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita LandKyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita Land

Svenske økoprosjekter

Hushållningssällskapet i Sverige utfører forsøk over hele landet, også innen økologisk landbruk. Nå er resultater fra feltforsøk og andre prosjekter i økologisk drift samlet i et hefte, utgitt med støtte fra Jordbruksverket. Også prosjekt i nabolandene er omtalt, bla. fra NIBIO.

Rapport Svenske Prosjektet 2019

Forsøksrapporten som nå er utgitt, er en oppfølging av en tilsvarende rapport som ble utgitt i 2015. Prosjektene som blir omtalt er derfor fra perioden 2015 - 2019.

I rapporten fins det blant annet artikler om ugras, vekstnæring, engdyrking, sortsblandinger i korn, sortsvalg og bruk av faste kjørespor i grønnsaker. Hver artikkel er kommentert av rådgivere, der de tolker resultatene fra forsøkene.

Prosjekter som omtales, men som ikke er utført i Sverige, er gjort av NIBIO i Norge, LUKE i Finland og SEGES i Danmark. Det norske forsøket som omtales er gjødsling til frøeng av engsvingel, som ble gjennomført på Landvik ved Grimstad.

Rapporten er skrevet av rådgivere og forskere som arbeider med økologisk landbruk.  

Hushållningssällskapet 2020. Ekologisk försöksrapport 2019. Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no