Indisk bladsennep. Foto: Alena GibalovaIndisk bladsennep. Foto: Alena Gibalova

Indisk bladsennep

Indisk bladsennep er en bladgrønnsak med sennepssmak. Noen typer har mer pepperaktig smak. Planten stammer opprinnelig fra Sentral-Asia og Himalaya. Herfra har arten spredt seg til Kaukasus, India, Kina og Sørøst-Asia. Kulturen trives i norsk klima og egner seg til dyrking som babyleaves.

Indisk bladsennep (Brassica juncea) er en flerårig plante, men som bladgrønnsak dyrkes den som ettårig. Det er stor variasjon i vekstform, bladfarge og bladform. 

Indisk bladsennep vokser raskt, og enkelte blader kan bli meget store. Hele planten kan bli opptil 1 m høy.

Næringsinnhold i 100 gram ferske blader: 620 mg kalium, 140 mg kalsium, 21 mg magnesium, 72 mg fosfor, 60 mg natrium, 22 mg jern, 0.9 mg sink, 2800 µg, beta-karoten, 230 µg retinol(vitamin A), 0.12 mg vitamin B1, 0.27 mg vitamin B2, 0.25 mg vitamin B6, 64 mg vitamin C, 260 µg vitamin K, 310 µg folsyre. Kilde: namayasai.co.uk

Vekstskifte

Det er viktig å ha et godt vekstskifte for å begrense problemene med sykdommer og skadedyr. Det anbefales et vekstskifte på 4 år uten andre korsblomstra vekster.

Jordforhold og klima

Bladsennep kan dyrkes på de fleste jordtypene, men jorda bør ikke være for grovsandet. Det er viktig med et jevn såbed hvis kulturen dyrkes som babyleaves, for de skal ha en hurtig og ensartet tilvekst.

Til tidlig produksjon bør det velges varm jord med godt lokalklima.

  • Temperatur: Indiskbladsennep er tolerant overfor både høye og lave temperaturer. Den tåler temperaturer i området fra minus 5°C og opp til 30°C.Kulturen er lettest å styre ved temperaturer på 15-18°C på ettersommeren.
  • Stokkløping: Veksten er meget hurtig i varmt høysommervær og kulturen kan da gå lett i stokk. 

Typer og sorter

Det finnes mange former av indisk bladsennep. Noen brukes til oljeproduksjon, andre danner hoder eller har kraftig oppsvulmede bladstengler. Det finnes også en rekke forskjellige sorter av indisk bladsennep. Noen er grønne i bladene, mens andre er røde. Sortene er også forskjellige med hensyn til hvor sterk sennepssmak de har.

Jordarbeiding og etablering

Babyleaves-produksjon dyrkes på bed. Det er viktig at jordoverflata er helt flat for å sikre jevn spiring og for å sikre jevn skjæring av kulturen når den skal høstes. Ved dyrking av babyleaves brukes såmaskin tilpasset bredden på bedet. Det såes tett, 80-100 frø per løpende meter med 7 cm avstand mellom rekkene. Frøene såes 1,5 - 2 cm dypt og kan dekkes med et tynt lag sand etter såing.

Vanningsbehov

For å oppnå et stort utbytte og god kvalitet er vanning i tørre perioder en forutsetning. Spesielt gjelder det babyleaves-produksjon, hvor fordampingen fra bladoverflatene er stor og det er hyppige høstinger.

Som tommelfingerregel kan man gi minst 20-30 mm vann i uka, i flere små vanninger:

  • Spiring: Rett etter såing er det også viktig å holde jorda fuktig for å sikre jevn spiring.
  • Før høsting: Den mest kritiske perioden for vannmangel er 1-2 uker før høsting når plantene skal være saftspente for å oppnå en god kvalitet. 

Gjødsling

Næringsbehovet varierer noe om avhengig av om det skal produseres babyleaves eller større blader.

Næringsbehov ved dyrking av større blader: 5 - 7,5 kg N per daa,2,5 -  3 kg P per daa, 7,5 kg K per daa,2 kg Mg per daa

Babyleaves: Ved dyrking av babyleaves er det viktig med tilstrekkelig mengde av nitrogen gjennom hele sesongen, fordi rotsystemet er lite og røttene bare når ned til 30 cm jorddybde. Nitrogenbehovet ligger på 7-15 kg per daa.

  • Husdyrgjødsel: Husdyrgjødsel og andre organiske gjødselmidler med en stor andel lett tilgjengelige næringsstoffer vil være mest velegnet.
  • Forgrøder: Korn som forgrøde kan anbefales hvis de er gjødslet med husdyrgjødsel. Kløver som forgrøde anbefales for mer langvarig produksjon enn babyleaves. Næringsbehovet kan suppleres med økologisk, pilletert hønsegjødsel. 

Ugras 

Ved produksjon av babyleaves skal jorda være helt fri for rotugras. Det anbefales å etablere falsk såbed. Såbedet tilberedes 2-4 uker før planlagt såing. Det kan foretas et par flamminger i denne perioden.Jorda bør holdes tilstrekkelig fuktig slik at mest mulig ugras spirer før flammingen. Indisk bladsennep spirer og vokser raskt, derfor vil konkurransen fra ugraset være begrenset hvis flammingen foregår på riktig tidspunkt.

Sykdommer og skadedyr

Indisk bladsennep kan angripes av jordlopper og snegler. På ettersommeren kan kulturen angripes av soppen Alternaria spp.

Høsting, lagring og klargjøring

Ved dyrking av indisk bladsennep som babyleaves i stor målestokk bør høstinga foregå ved hjelp av en babyleaves-høster. Forutsetningen for maskinell høsting  er helt flate bed, slik at det ikke kommer jord og sand med i det høstede produktet. Ved dyrking i mindre skala kan høstingen foregå med saks.
Bladene høstes når de når en størrelse på 8 - 12 cm og vaskes normalt ikke før pakking og salg. Bladsennep egner seg ikke til flergangshøst på samme plante siden det lett kommer stumper av bladstilker med fra tidligere høstede blader.

  • Temperatur og luftfuktighet: Det høstede produktet skal holdes kjølig for å unngå en kvalitetsforringelse. Oppbevaring i kjølerom skjer ved 0 - 5°C og en relativ luftfuktighet på 95 - 100 prosent.
  • Avsetningsavtale: Før man starter med en større produksjon bør man ha avsetningsavtale på plass.  

Bruk

Planten kan brukes i salater, supper, kjøttretter og stuinger. Indisk bladsennep er også mye brukt som pickles. 

Salataktige typer av indisk bladsennep brukes normalt som bladgrønnsaker. På grunn av den sterke smaken egner den seg ikke for å bli spist alene, men heller i salatblandinger med andre asiatiske bladgrønnsaker eller salater.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no