Jersykyr Danmark Foto Al

Bærekraft i dansk økolandbruk

Hva betyr de økologiske bærekraftprinsippene i praksis? Det prøver det danske prosjektet ØkologiLØFT å gi svar på. I 2018 prøves metoden ut hos økologiske testbønder.

Økologisk Landsforening i Danmark ønsker å utvikle økologisk landbruk i stadig mer bæredyktig retning. Målet med prosjektet er at bæredyktige tiltak som den enkelte bonde gjør skal kunne synliggjøres og dermed virke motiverende for andre bønder og samtidig gi forbrukerne bedre informasjon.

Seks mål for bæredyktighet

Arbeidet i prosjektet omfatter seks mål innen bæredyktighet for den enkelte gård: lav klimapåvirkning, stort biologisk mangfold, bedre dyrevelferd, nullutslipp og bruk av lokale ressurser, mer liv på landet og sosialt ansvar. Disse målene har direkte relevans til mål og prinsipper for økologisk landbruk.

Bronse, sølv eller gull

Alle økologiske bønder inviteres til å være med i prosjektet. Det innebærer å utarbeide en enkel status for gården i forhold til bærekraftmålene. I samarbeid med en gårdsutviklingskonsulent blir det avtalt hva arbeidet på den enkelte gård skal konsentrere seg om. For hver gård oppnevner bonden en gårdsutviklingsgruppe, som skal hjelpe til med å nå målene. Sammen med denne gruppa inngår bonden en utviklingsavtale. Resultatene skal vurderes etter ett år. Bonden oppnår en viss poengsum, som kan gi bronse-, sølv- eller gullstatus.

Testbønder

Prosjektet er fremdeles under utvikling. Tre bønder deltar som testbønder i 2018, for å prøve ut metoden. Dette er en melkeprodusent, en svineprodusent og en gartner med mer enn 30 dekar drivhus med tomat, agurk og chilipepper. Svineprodusent Preben Drastrup synes prosjektet er vanskelig å gripe fatt i, men vil gjerne gjøre gårdsdrifta mer bærekraftig. –Jeg må ha det litt mer konkret for at jeg kan forholde meg til dette – og derfor har jeg sagt ja til å være med, sier han til bladet Økologi & Erhverv.

Les mer om prosjektet videreføringen av prosjektet her.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no