Kløver Core Organic Final

CORE ORGANIC: 15 år med europeisk forskningssamarbeid

I forbindelse med 15-årsjubileet til det europeiske forskningsnettverket CORE Organic har forskningsaktiviteten for årene 2004-2019 blitt samlet i rapporten «CORE Organic – 15 Years of Joint Research for Sustainable Food and Farming Systems».

Skjermbilde 2022 02 21 Kl 09 20 24
Trykk på bildet og les rapporten

Forskningsnettverket CORE Organic består i dag av 27 departementer og forskningsråd fra 19 forskjellige land og regioner. Hovedformålet er å støtte internasjonalt forskningssamarbeid innen økologisk landbruk og mat. Ved å samle krefter på tvers av landegrenser gjennomfører nettverket fokuserte og koordinerte forsknings- og innovasjonssatsinger for å løse de viktigste utfordringene innen økologisk sektor. Målet er å skape et mer omfattende og bærekraftig økologisk matsystem, inkludert landbruksmetoder, matfordeling og innovative verdikjeder. Dette skal bidra til folkehelse, handel og sysselsetting, samt til å styrke den generelle konkurranseevnen til europeisk landbruk og til utvikling av løsninger for et mer bærekraftig landbruk.

CORE Organic viktig for økologisk landbruk i Europa

Rapporten argumenterer for at CORE Organic i stor grad har oppfylt formålet sitt. Små og mellomstore bedrifter deltar i forskningsprosjektene, noe som har lagt til rette for kunnskapsgenerering, samt formidling og gjennomføring. Samarbeid med TP Organics (EUs teknologiske plattform for forskning og innovasjon innen økologisk landbruk) og andre relevante aktører har bidratt til å sikre at hensynet til landbruket, industrien og sivilsamfunnet har vært ivaretatt. Organic Eprints, administrert av ICROFS, er en hjørnestein i prosessen med å skape en felles kunnskapsbase og en effektiv formidling av forskningsresultater.

Rapporten er en omfattende analyse av utviklingsprosessen knyttet til CORE Organic-nettverket og dekker alle aktiviteter fra starten, inkludert aktuell forskning. Basert på resultatene i rapporten kan partene i nettverket bedre forstå hvordan de skal møte fremtidens utfordringer sammen, både i forbindelse med endrede behov i økologisk sektor og i Horisont Europa, det nye programmet for forskning og innovasjon i EU, hvor også Norge deltar.

Norske prosjekter i Core Organic

Norge har så langt vært involvert i totalt 22 forskningsprosjekter gjennom 14 ulike institusjoner. NORSØK har vært med på 10 av prosjektene og ledet to av dem. Her er noen:

Prosjektet har hatt stor verdi for Norge

Seniorforsker Anne-Kristin Løes i NORSØK har vært med på flere prosjekter i regi av CORE Organic. - CORE Organic har vært helt avgjørende for utvikling av økologisk landbruk i Europa, spesielt i land som Norge som ikke har hatt et eget nasjonalt program for økologisk landbruk. Gjennom samarbeid i CORE Organic har økoforskere bygget nettverk og kvalifisert seg for å delta i større EU prosjekter, sier Løes.

Hun mener at prosjektene med ikke altfor mange land har fungert best. - Et stjerneeksempel på det var prosjektet Improve-P, som var et samarbeid mellom seks land. Det ble publisert en rekke viktige artikler, og mange av forskerne deltok videre i større EU-prosjekt på grunnlag av det de oppnådde i Improve-P. Dette prosjektet var bl.a. viktig for å fremme kunnskapen om hvordan resirkulert fosfor, for eksempel fra renseanlegg for kloakk, kan tas i bruk i økologisk landbruk, avslutter Løes.

NORSØK med på nye Core Organic prosjekter

I 2022 er NORSØK involvert i CORE Organic-prosjektene DIVERSILIENCE – Større mangfold i økologisk dyrking for økt robusthet i planteproduksjonen (2021-2024) og ROAM-FREE – Frittgående økologisk husdyr med forskjellige arter (2021-2024).

CORE Organic skal etter planen avsluttes i mai 2022. Norges forskningsråd vet ikke ennå hva framtiden vil bringe, men CORE Organic vurderer bl.a. om de kan finne en plass i de nye partnerskapene i Horisont Europa, som «Agroecology living labs and research infrastructures» og «Safe and Sustainable Food Systems».

Grando, S., G. Ollivier, E. Capolino, I. Trkulja & S. Bellon 2020. CORE ORGANIC-15 YEARS OF JOINT RESEARCH FOR ORGANIC FOOD AND FARMING SYSTEMS. Core Organic

Les mer

CORE Organic research themes. Oversikt over forskningsprosjekter finansiert gjennom CORE Organic siden 2004, oppdelt i ti ulike fagområder 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no