GRØNN GLEDE I BYEN: Å være med i en parsellhage er en fin måte å kombinere sosialt samvær, rekreasjon og matauk. Nå er «Håndbok om etablering og drift av parsellhager» oppdatert med nytt innhold.GRØNN GLEDE I BYEN: Å være med i en parsellhage er en fin måte å kombinere sosialt samvær, rekreasjon og matauk. Nå er «Håndbok om etablering og drift av parsellhager» oppdatert med nytt innhold.

Dyrking i parsellhager

Parsellhagedyrking er en av mange former for urbant landbruk. Den enkelte parselldyrker har sitt eget areal innafor et fellesareal. Håndboka om etablering og drift av slike hager er nå oppdatert.

Skjermbilde 2022 03 03 Kl 13 40 24
Trykk på bildet og les eller last ned den nya håndboka

Parsellhager dekker flere behov, bla. matauk, rekreasjon og som sosialt samlingssted. I tillegg gir slike parseller mulighet for økt kunnskap og forståelse for sammenhengene i naturen og kan også ha betydning for fysisk og psykisk helse for dem som er så heldige å ha tilgang til et slikt dyrkingsareal.

«Håndbok om etablering og drift av parsellhager» omhandler fysisk tilrettelegging for parsellhagedrift, parsellhagen som møteplass, organisatoriske forhold, det offentliges rolle og finansiering. I boka er det samlet informasjon om og erfaringer fra etablering og drift, noe som er nyttig for alle som har planer om å starte en parsellhage. Forfatterne anbefaler god dialog med alle involverte og at det utarbeides regler for hvordan hagen skal drives.

Det er lagt inn mange lenker til det som omtales i boka, blant annet ulike veiledere og rapporter, aktuelle lover og forskrifter, relevante offentlige instanser og eksempler på vedtekter for parsellhager i drift.

Den nye utgaven av håndboka er utgitt av Statsforvalteren i Vestland fylke. Den første utgaven var knyttet til prosjektet «Urbant landbruk i Bergen kommune», som ble avsluttet i 2018. Håndboka kan leses på nett eller skrives ut.

Haavie, S. & F. Lindén 2022. Håndbok for etablering og drift av parsellhager. Statsforvalteren i Vestland

Les mer

Eiter, S. m.fl. 2022. Klima- og miljøkriterier i urbant landbruk. Faggrunnlag og anbefalinger for Oslo kommune. NIBIO Rapport nr. 18, 2022

Holm, K.M. 2023. Urbant landbruk i Vestfold og Telemark. En mulighetsstudie. Vestfold og Telemark Fylkeskommune & Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no