Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Eggproduksjon i økologisk landbruk

Jordbruksverket i Sverige har utgitt en lærerik guide kalt «Äggproduktion i ekologiskt lantbruk». Heftet gir en dyptgående oversikt over økologisk eggproduksjon og adresserer en rekke sentrale temaer som også er aktuelle for norske eggprodusenter. Her presenteres et utvalg av disse temaene i korte trekk.

Rasevalg

I økologisk landbruk er det avgjørende at hønene er robuste og tilpasningsdyktige. Viktige egenskaper omfatter sosial tilpasningsevne, vedlikehold av fjærdrakten, eggleggingsutholdenhet og evnen til å produsere egg med sterke skall. Selv om dagens hybridraser anses som godt tilpasset, pekes det på behovet for videre utvikling av hønseraser som tåler miljøendringer bedre og er mer motstandsdyktige mot sykdommer.

Utendørs opphold

Uteliv er avgjørende for hønas velferd og helse i økologisk landbruk, da det tillater dem å utøve naturlig atferd som sandbading og å søke etter mat. Uteområdet bør være nøye utformet med god beskyttelse mot vind og rovdyr for å sikre at hønene benytter det aktivt i det daglige. Bruk av høner på arealer med for eksempel frukt- og bærdyrking eller i sambeite med større husdyr, kan både øke hønas sikkerhetsfølelse og bidra til økosystemet med naturlig gjødsling og effektiv skadedyrbekjempelse. God hygiene og strategisk plassering av uteområdet er avgjørende for å minimere smitterisiko.

Fôring

I økologisk eggproduksjon er det avgjørende med balansert fôring for å møte hønas omfattende ernæringsbehov. Spesielt viktig er det å sikre nok protein uten syntetiske tilsetningsstoffer. Utnytting av utendørs ressurser som insekter og småkryp kan berike hønas kosthold. Hønas unike fordøyelsessystem gjør dem i stand til å bearbeide hele korn effektivt, noe som fremmer en mer naturlig og økologisk fôringsmetode. Publikasjonen gir en dyptgående innsikt i hønas ernæringskrav, ulike fôrtyper og eksempler på fôringsstrategier.

Eggproduksjon I Økologisk Landbruk
Trykk på bildet for å laste ned heftet.

Smittevern

Forebyggende helsetiltak er viktig i økologisk husdyrhold. Smittevern i økologisk eggproduksjon fokuserer på å forhindre kontakt mellom høns og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Viktige tiltak for å opprettholde et sunt og produktivt miljø for økologiske verpehøns inkluderer:

  1. Grundig hygiene: Rengjøring og desinfeksjon av hus og utstyr, spesielt før innsetting av nye fugler.
  2. Regelmessig helsekontroll: Jevnlig testing for sykdommer og spesielle hygienebestemmelser.
  3. Besøkskontroll: Begrense antall besøkende og sikre at de følger strenge hygienerutiner for å unngå å bringe inn smitte.
  4. Forebygge smitte fra ville dyr: Tiltak for å holde gnagere og ville fugler unna hønene for å redusere smitterisiko.
  5. Overvåke og reagere på sykdomstegn: Tidlig identifisering og respons på sykdomstegn hos høns for rask behandling.

Andre aspekter ved økologisk eggproduksjon

Heftet omtaler også bredere temaer som prinsipper ved økologisk landbruk og hønas rolle i det, hønas anatomi og fysiologi, opprinnelse, behov og atferd. Innredning av hønsehuset, ventilasjon, bruk av mobile hønsehus og oppal av unghøner blir også grundig beskrevet. Deretter tas leserne gjennom en beskrivelse av ulike produksjonssykdommer, ytre og indre parasitter, virus- og bakteriesykdommer. Videre omfatter heftet slakt, eggbehandling, salg, økonomiske betraktninger og en detaljert gjennomgang av det svenske regelverket for økologisk produksjon.

Heftet fra Jordbruksverket kombinerer vitenskapelig kunnskap med praktiske råd og gir leserne en helhetlig forståelse av økologisk eggproduksjon. Selv om informasjonen primært er rettet mot svenske eggprodusenter kan også norske produsenter finne nyttig informasjon i dette heftet.

Les mer

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no