Undersådd kløver i korn. Foto: Liv BirkelandUndersådd kløver i korn. Foto: Liv Birkeland

Fangvekster har flere gode egenskaper

Fangvekster har flere gode egenskaper som kan gi positive miljø- og klimaeffekter. En NIBIO-rapport gjengir kunnskapsstatus om disse effektene. Et kortfattet faktaark er utarbeidet på bakgrunn av rapporten.

Nibio Rapport Fangvekstens Økosystemtjenester 2019
Fangvekstenes økosystemtjenester. Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster

Fangvekster kan defineres som planter som brukes for å ta opp næringsstoffer og beskytte jorda mot erosjon og utvasking, særlig etter høsting av en hovedkultur. Slike vekster kan imidlertid også knyttes til flere økosystemtjenester, blant annet ved at røttene tilfører biomasse til jorda og slik binder karbon. Fangvekster med dype røtter, som luserne og sikori, har evne til å løse opp skader av jordpakking. Med en allsidig artsblanding vil det biologiske mangfoldet øke, til glede for insekter og fugler.

Det gis tilskudd til bruk av fangvekster i områder med åpen åker gjennom de regionale miljøprogrammene (RMP).

Forfatterne bak rapporten konkluderer med at resultatene tyder på at fangvekster gir flere økosystemtjenester, men at det er behov for mer kunnskap. Dette gjelder særlig effekt på karbonlagring, utslipp av lystgass, fosfortap og biodiversitet.

 

Bøe, F. m.fl. 2019. Fangvekstenes økosystemtjenester. Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster.NIBIO Rapport nr. 9, 2019

Bøe, F. m.fl. 2019. Miljø- og klimaeffekter av fangvekster. NIBIO POP nr. 12, 2019

 

Les mer

Tajet, T. & S. Valand 2024. Valg av arter til fangvekster og grønngjødsling. nlr.no, 22.2.2024

Villadsen, E. 2023. Fangvekster med mening. NLR Øst, 2.10.2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no