Kyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita LandKyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita Land

Fôring i økologisk mjølkeproduksjon - i Sverige

Hvordan skal vi fôre mjølkekyr i økologisk drift? EPOK ved Sveriges Lantbruksuniversitet har utgitt en vitensyntese som presenterer kunnskapsstatus for temaet.

Bra Proteinfor Til Melkekyr Rapport

Vitensyntesen omhandler blant annet fôring av ku og kalv, både ved innefôring og i beitesesongen. Det har vært lagt vekt på proteinforsyning i arbeidet med vitensyntesen, ikke minst ved å belyse grovfôrets betydning for muligheten til å bidra med protein i fôret. Syntesen diskuterer ulike muligheter for utvikling av økologisk mjølkeproduksjon basert på forskning og praktiske erfaringer. 

Johansson, B. & M. Wivstad 2019. Utfodring i ekologisk mjölkproduktion. EPOK, Sveriges lantbruksuniversitet

Les mer

Huhtanen, P. m.fl. 2019. Proteinutfodring till mjölkkor. Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Nytt nr 4, 2019

Johansson, B. 2018. Bra proteinfoder till mjölkkor i ekologisk produktion. Jordbruksinformation 2018:3

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no