I områdene med økologisk drift er det flere blomstrende vekster om våren, blant annet ugras, fangvekster og kantsoner. Det liker biene. Foto: Anita Land I områdene med økologisk drift er det flere blomstrende vekster om våren, blant annet ugras, fangvekster og kantsoner. Det liker biene. Foto: Anita Land

Honningbier trives på økoarealer

Franske forskere har sammenlignet bikuber plassert i områder med økologisk og konvensjonell drift. De samlet data fra 180 bikuber i seks år, og målte antall egg, antall voksne bier og mengde honning produsert.

Registreringene av bikubene ble gjort i den vestre delen av sentral-Frankrike. Forskerne fant 37 % flere egg, 20 % flere voksne bier og 53 % større honningproduksjon i bikubene som var plassert i områder med økologisk drift, enn i kubene som stod i områder med konvensjonell drift. De forklarer forskjellene blant annet med at det er mangel på nektar og pollen om våren i områder med intensiv produksjon av vårraps og solsikker, som ikke starter blomstringen så tidlig. I områdene med økologisk drift er det flere blomstrende vekster om våren, blant annet ugras, fangvekster og kantsoner. Fravær av kjemiske sprøytemidler på det økologiske arealet nevnes også som en mulig forklaring av forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet Journal of Applied Ecology.

-Dette studiet viser at økologisk landbruk kan redusere de negative effektene av intensivt landbruk og gi økt overlevelse av bier, heter det i pressemeldingen fra National Center for Scientific Research (CNRS), som har utført målingene.

Wintermantel, D. m.fl. 2019. Organic farming positively affects honeybee colonies in a flower-poor period in agricultural landscapes.Journal of Applied Ecology 2019; 00:1-10. DOI: 10.1111/1365-2664.13447

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no