STOR STUDIE OM BIOMANGFOLD: Økt biologisk variasjon i landbruket kan bidra til bedre matsikkerhet både lokalt og globalt. Foto: Randi Hausken (CC BY-SA 2.0) STOR STUDIE OM BIOMANGFOLD: Økt biologisk variasjon i landbruket kan bidra til bedre matsikkerhet både lokalt og globalt. Foto: Randi Hausken (CC BY-SA 2.0)

Mangfold både over og under jorda gir økt matsikkerhet

Mer variasjon og biologisk mangfold gir bedre økosystemtjenester og økte avlinger. Dette viser en sammenlignende studie som har hentet inn data fra hele verden.

Rapport Økt Mangfold
Trykk på bildet og les hele studien

Den generelle utviklinga i landbruket globalt er at dyrkingssystemene stadig forenkles. Ofte dyrkes samme vekst over store, sammenhengende områder. Landskapsvariasjon, vekstskifte og biologisk mangfold reduseres på bekostning av ønsker om effektivisering og lønnsomhet. I økologisk landbruk legges det vekt på at biologisk mangfold er viktig og nyttig, både i form av et allsidig kulturlandskap, allsidig vekstskifte og samplanting, som grunnlag for forebyggende plantevernmetoder foruten sortsvalg og husdyrraser.

Nå har forskere studert effekter av ulike typer variasjon og mangfold i landbruket. De har gjennomgått nærmere 100 meta-analyser av i alt 5 160 prosjekter med nesten 42 000 sammenligninger av ulike dyrkingssystem og driftsmåter. Det har vært gjort få slike undersøkelser av sammenhenger tidligere. Denne studien undersøkte dessuten hvilken betydning variasjon har både over og under jorda. Forskerne undersøkte om økt diversitet var en fordel både for produksjonen og for ulike økosystemtjenester.

Arbeidet viste at økt variasjon og mangfold kan motvirke de negative effektene på miljøet som ensidige dyrkingssystemer har. I de fleste tilfellene gav større variasjon økt biologisk mangfold, bedre pollinering og større effekt av nyttedyr i regulering av skadegjørere. Tiltak med mål om større variasjon nede i jorda gav bedre vannhusholdning, bedre sirkulasjon av næringsstoff og bedre jordfruktbarhet. Mer enn 60 % av sammenligningene viste at det var positiv effekt av økt diversitet både for avlingsnivå og økosystemtjenester. Forskerne konkluderer med at tiltak for økt variasjon i landbruket kan bidra til å bevare det biologiske mangfoldet og til bedre matsikkerhet både lokalt og globalt.

Tamburini, G. m.fl. 2020. Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising yield. Science Advances 2020; 6, nr. 45, eaba 1715

Les mer

Cappelli, S.L. m.fl. 2022. Plant biodiversity promotes sustainable agriculture directly and via belowground effects. Review. Trends in Plant Sciences, Vol 27, no. 7, s. 674-687

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no