Mark Foto Anita Land

Meitemark

Meitemark er en viktig del av ei god jord. Det er utgitt temaark og småskrift som gir deg kunnskap om disse jordarbeiderne.

Publikasjonene er et resultat av veiledningsprosjektet «Meitemark og jordforbedring». Prosjektet ble ledet av Bioforsk Økologisk, nå NORSØK. Det ble finansiert av Statens Landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) i 2005-2007. Disse publikasjonene har seinere blitt oppdatert. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no