MER NYTTESOPP PÅ ØKOLOGISKE GÅRDER: Forekomsten av mykorrhiza er større i jord på økologiske gårder sammenlignet med jord på konvensjonelle gårder, og det finnes eksempler på at artsmangfoldet av denne typen sopp er større på økologiske gårder. Dette kan som ofte forklares med fravær av lettløselig P-gjødsel og/eller lavere plantetilgjengelig fosfor i jorda. Foto: DebioMER NYTTESOPP PÅ ØKOLOGISKE GÅRDER: Forekomsten av mykorrhiza er større i jord på økologiske gårder sammenlignet med jord på konvensjonelle gårder, og det finnes eksempler på at artsmangfoldet av denne typen sopp er større på økologiske gårder. Dette kan som ofte forklares med fravær av lettløselig P-gjødsel og/eller lavere plantetilgjengelig fosfor i jorda. Foto: Debio

Mindre sprøytemidler, mer sædceller

Forskere har undersøkt sammenhengen mellom rester av kjemiske sprøytemidler i frukt og grønt og antall sædceller hos unge menn. De fant færre sædceller hos dem som hadde spist frukt og grønt med høyt innhold av slike rester, sammenlignet med dem som hadde spist frukt og grønt med lave restnivåer. 

Mange studier har vist at kontakt med kjemiske sprøytemidler gjennom arbeid eller miljø kan påvirke fruktbarhet. Denne studien er blant de første som påviser at de positive effektene av frukt og grønnsaker delvis kan motvirkes av rester av kjemiske sprøytemidler i slike produkter.

Nærmere 190 unge menn i staten New York deltok i forsøket. Foruten å svare på spørsmål om kosthold, leverte de inn prøver av sæd og blod. Disse prøvene ble analysert for sædceller og mannlige hormoner. Trettifire ulike frukt- og grønnsaksarter ble inndelt i to grupper etter hvor mye rester av sprøytemidler de vanligvis inneholder ifølge myndighetenes prøvestatistikk.

Hos dem som hadde spist frukt og grønt med lave restnivåer, kunne forskerne påvise en positiv sammenheng mellom et høyt inntak og et høyt antall sædceller. Hos dem som hadde spist frukt og grønt med et høyt innhold av sprøytemiddelrester til vanlig, kunne det ikke påvises en tilsvarende sammenheng. Forskerne fant ingen sammenheng mellom hvor mye frukt og grønt forsøkspersonene spiste og innholdet av mannlige hormoner i blodet, uansett restnivå i produktene.

Yu-Han Chiu m. fl. 2016. Intake of Fruits and Vegetables with Low-to-Moderate Pesticide Residues Is Positively Associated with Semen-Quality Parameters among Young Healthy Men. The Journal of Nutrition 2016, 146: 5 1084-1092. 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no