Storefe kan være plaget av parasitter som smitter ute på beite. Foto: Anita LandStorefe kan være plaget av parasitter som smitter ute på beite. Foto: Anita Land

Mjølkekyr med horn i løsdrift

Forskningssenteret for økologisk jordbruk (FiBL) i Sveits har laget en rapport om tilpasninger, plassforhold og innredning for melkekyr med horn i løsdrift.

Melkekyr Med Hord I Løsdrift

Kyr med horn kan skade hverandre, men hornene er ikke den egentlige årsaken til skader. Årsaken ligger i oppstallingen. I løsdrift hvor kyrne har horn må bygg og innredning tilpasses slik at kyrnes naturlige behov for å tilpasse seg rangordningen i flokken. Rapporten gir befalinger og eksempler på hvordan fjøs og innredning kan utformes for å gi best mulig dyrevelferd. Anbefalingene er også relevante for besetninger med ammeku eller okser.

Schneider, C. m.fl. 2011. Malkekøer med horn i løsdriftsstalde. Faglig Info FiBL & Demeter. Dansk utgave: Foreningen for Biodynamisk jordbrug.

Les mer

Neff, A.S. m.fl. 2016. Why cows have horns. FiBL & Demeter

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no