MER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita LandMER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita Land

Nytteinsekter trives med blomsterplanter

Økt plantemangfold i og rundt jordbruksarealer gir bedre livsmiljø for nytteinsekter. De er naturlige fiender av ulike skadegjørere og kan være en viktig del av plantevernstrategien.

Nytteinnsetkter Epok

EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gitt ut et informasjonshefte om hvordan vi kan hjelpe nytteinsektene ved å plante blomsterplanter. En slik strategi kan gi økt tilgang på føde, enten fra plantene sjøl eller alternative byttedyr i perioder da det ellers er dårlig tilgang på næring.

Det finns kunnskap om denne evnen hos ettårige vekster, som for eksempel honningurt og koriander. Kunnskap om hvilke flerårige vekster, busker og trær som kan fremme naturlige fiender er derimot lite kjent.

Hovedforfatter er Ulf Nilsson ved Institutionen för ekologi på SLU, som arbeider med bruk av naturlige fiender i kontroll av skadegjørere.

Nilsson, U. & K. Ullvén 2014. Gynna nyttiga insekter med blommande växter. EPOK, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Les mer

NLR Viken 2019. Tiltak for leveområder for pollinerende vekster. Skjøtsel av kantarealer og areal tatt ut av bruk.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no