Agurkurt i den økologiske hagen på Tingvoll gard. Foto: Anita LandAgurkurt i den økologiske hagen på Tingvoll gard. Foto: Anita Land

Økologisk hagebruk

Boka "Økologisk hagebruk" inneholder praktiske løsninger på problemer og forklarer den teoretiske bakgrunnen for økologisk dyrking i hagen.

Boka Økologisk Hagebruk

I hagen har vi mulighet til å samarbeide med naturen og oppleve det store mangfoldet av liv i lufta, på bakken og i jorda. De ulike organismene har forskjellige oppgaver. Det arbeidet som bakterier, sopper og smådyr av mange slag utfører, kan ikke erstattes av kjemiske og tekniske hjelpemidler.

Boka "Økologisk hagebruk" tar for seg ulike praktiske sider ved økologisk hagebruk, som jordkultur, gjødsling, plantestell og høsting og lagring. I tillegg omfatter boka også kapitler om sammenhengen i naturen, foruten sjølberging og betydning for miljø og økonomi.

Boka ble utgitt første gang i 1988. I 2.utgave av "Økologisk hagebruk", utgitt i 1997, ble det gjort mange oppdateringer. Boka ble trykket opp på nytt i 2007.

Hansen, S., K. McKinnon, E. Mohr, V.-R. Synnevåg & G. Vie 1997. Økologisk hagebruk. 2.utgave, opptrykk 2007. Tun Forlag

I Nasjonalbibliotekets arkiv, www.bokhylla.no, kan boka leses av alle med norske IP-adresser.

Webinarserien Dyrk din egen økologisk mat fra A til Å

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no